Przedszkole Samorządowe nr 79

"Konwaliowy Zakątek"

w Białymstoku

ul. Konwaliowa 8, 15 - 674 Białystok

 

                


 


                                    

W naszym przedszkolu od października w grupie VI pod kierunkiem pani Agnieszki Katarzyny Zdanuczyk zaczął być realizowany program „Przyjaciele Zippiego”. „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jego celem jest promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Realizacja Programu odbywa się będzie w ciągu całego roku szkolnego i obejmuje 24 spotkania (zajęcia). Zawarte w nim treści i kształcone umiejętności są zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego i w związku z tym nie potrzebne są dodatkowe godziny na jego realizację. Stanowi on istotne wsparcie w realizacji zadań wychowawczych.

Program składa się z sześciu części:

1.      UCZUCIA – opowiadanie 1 – „Pełne uczuć”
Spotkanie 1: Uczucie smutku – uczucie szczęścia.
Spotkanie 2 :  uczucie złości i rozdrażnienia.
Spotkanie 3: uczucie zazdrości.
Spotkanie 4: uczucie zdenerwowania.

2.      KOMUNIKACJA - opowiadanie 2 – „W pościeli”
Spotkanie 1: Doskonalenie komunikacji.
Spotkanie 2 :Słuchanie.
Spotkanie 3: Kto może nam pomóc.
Spotkanie 4: Mówienie tego, co chce się powiedzieć.

3.      NAWIĄZYWANIE I ZRYWANIE WIĘZI – opowiadanie 3 – „Czy jesteś moim przyjacielem”
Spotkanie 1: Jak utrzymać przyjaźń.
Spotkanie 2 : Doznawanie samotności i odrzucenia.
Spotkanie 3: Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem.
Spotkanie 4: Jak nawiązywać przyjaźnie.

4.      ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW – opowiadanie 4 – „Pokonywanie prześladowców”
Spotkanie 1: Jak rozpoznać dobre rozwiązania.
Spotkanie 2: Prześladowanie.
Spotkanie 3: Rozwiązywanie problemów.
Spotkanie 4: Pomaganie innym w rozwiązywaniu konfliktów.

5.      PRZEŻYWANIE ZMIANY I STRATY – opowiadanie 5 – „Pożegnanie”
Spotkanie 1: Zmiany i strata są elementami życia.
Spotkanie 2 :  Radzenie sobie po śmierci kogoś bliskiego.
Spotkanie 3: Wizyta na cmentarzu.
Spotkanie 4: Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty.

6.      DAJEMY SOBIE RADĘ – opowiadanie 6 – „Dajemy sobie radę”
Spotkanie 1: Różne sposoby radzenia sobie.
Spotkanie 2: Jak pomagać innym.
Spotkanie 3: Adaptowanie się do nowych sytuacji.
Spotkanie 4: Wspólne świętowanie.

 

Kim jest Zippi?

Otóż jest to uroczy Patyczak! Jego przyjaciele to Lila, Tig i Sandy. Występuje on w opowiadaniach, które są również uzupełnione zadaniami: rysowanie, odgrywanie ról, zabawa i wspólny śpiew. Przeżywa on sytuacje, z którymi każde dziecko prędzej czy później spotka się w swoim dziecięcym, a potem dorosłym życiu. Wspólnie z Zippim dzieci uczą się rozpoznawać, co człowiek czuje w konkretnej chwili, czym można go zranić i co zrobić, by tego uniknąć. Każda sytuacja problemowa pokazuje dzieciom, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a z każdej jest właściwie kilka wyjść. Szkopuł w tym, by wybrać najlepsze i swoim wyborem nie krzywdzić innych.

 

Program „Przyjaciele Zippiego” nie mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: " To rozwiązanie jest dobre a tamto złe ". Natomiast zachęca dzieci do analizowania i zastanowienia się nad sobą i swoimi wyborami. Program nie koncentruje się wyłącznie na pomaganiu dzieciom jak radzić sobie z ich problemami, ale pokazuje, jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych. Program afirmuje dziecięce zdolności zarówno w zakresie pomocy, jak i korzystania z udzielania wsparcia.

W 2014 r. do programu Przyjaciele Zippiego przystąpiło milionowe dziecko! Z tej okazji powstała nowa strona internetowa prezentująca dotychczasowy, niezwykle bogaty dorobek programu. Najważniejsze jest jednak, że w ponad 30 krajach na świecie już ponad milion dzieci miało możliwość skorzystać z dobrodziejstw tego programu oraz rozwijać swoje umiejętności społeczne i emocjonalne.


 


W każdą środę
„Muszelki” razem z panią Agnieszką na dźwięk dzwoneczka i zawieszonej specjalnej zawieszki z logo programu na drzwi wejściowe do swojej grupy rozpoczynają zajęcia z programu „Przyjaciele Zippiego”. Odbyły się już dwa takie zajęcia, pierwsze dotyczyło rozpoznawania uczucia smutku i radości a „Muszelki” podczas zajęć wymyśliły sposoby na to, co można zrobić, aby dziecko smutne stało się wesołe i radosne m.in.: przytulić, namalować obrazek, powiedzieć o tym pani, powiedzieć miłe słowo, porozmawiać itp. Na drugim spotkaniu dzieci rozmawiały o uczuciu wściekłości i zdenerwowaniu i zaproponowały, co można zrobić w sytuacji, gdy czujemy się wściekli i źli, m.in. oto one: iść na podwórko, pograć w piłkę, kosza i inny sport, poprosić rodziców o „gilgotki”, pójść do pokoju i przytulić się do poduszki i posłuchać kołysanki itp. W swojej sali „Muszelki” razem z panią Agnieszką urządziły „Kącik Zippiego”, do którego zawsze mogą przyjść wziąć Zippiego na kolana i posiedzieć, porozmawiać z nim i podumać sobie o wszystkim i przypomnieć sobie, o czym rozmawiały na wcześniejszych zajęciach.
 


09.11.2016r. w
grupie VI „Muszelki” odbyły się 3 zajęcia z programu „Przyjaciele Zippiego”. Jak w każdą środę i tym razem zazieleniło się w starszakach, gdyż tego dnia każde dziecko zakłada na siebie jakąś część zielonej garderoby – zielony kolor to kolor nadziei oraz kolor, jakim pokryte jest ciało patyczaka z opowiadania z programu oraz dziecięcego Zippiego z grupy „Muszelek”. Zajęcia dotyczyły identyfikowania uczucia zazdrości u dzieci. Przedszkolaki opowiadały a potem rysowały sytuacje, w których one same odczuwały uczucie zazdrości. Sytuacje, w których dzieci czuły zazdrość to np.: kiedy inne dziecko miało atrakcyjną zabawkę, kiedy rodzeństwo dostało ulubione słodycze, kiedy rodzeństwu rodzice coś kupili, kiedy rodzice zajmowali się młodszym rodzeństwem, kiedy inne dziecko wygrało jakąś nagrodę w konkursie itp. Wymyślały sposoby, co można zrobić, aby nie być zazdrosnym m.in.: poprosić druga osobę/rodzeństwo o podzielenie się tą rzeczą np. słodyczami, zabawką; poprosić o wspólną zabawę itp. „Muszelki” z niecierpliwością czekają już na następne zajęcia za tydzień. Po zajęciach pani Agnieszka wystawiła przed salę „Muszelek” gazetkę informacyjną na tablicy, o jakich uczuciach rozmawiały i jakie sposoby wymyśliły dzieci podczas trzech zajęć z programu Zippiego. Zapraszamy wszystkich rodziców do zatrzymania się przez chwilkę przed salą i rzucenia oczkiem w kierunku gazetki o Zippim.


 


16.11.2016r. w grupie VI „Muszelki” odbyły się 4 zajęcia z programu „Przyjaciele Zippiego”. Ponownie w grupie VI gościł tego dnia kolor zielony gdyż tego dnia każde dziecko założyło na siebie jakąś część zielonej garderoby oczywiście razem z panią Agnieszką. W tym tygodniu dzieci doskonaliły zdolności rozpoznawania uczucia zdenerwowania. Przedszkolaki opowiadały sytuację, w których one same odczuwały uczucie zdenerwowania. Te sytuacje, to m.in.: występ na konkursie, spotkanie nowych dzieci na urodzinach, pierwsze wyjście na basen, pierwsze przyjście do przedszkola, występ przed duża publicznością itp. „Muszelki” dowiedziały się również, że uczuciu zdenerwowania towarzyszą symptomy związane z naszym ciałem np.: pocą się dłonie, uczucie suchości w ustach, głos brzmi dziwnie, swędzenie ciała – drapanie się, drżenie dłoni i nóg, ból brzucha, itp. Dzieci z grupy VI miały za zadanie na zajęciach przyporządkować do gwiazdy lub do kosza odpowiednie sposoby na radzenie sobie ze zdenerwowaniem i były to: śpię, krzyczę, zwracam się o pomoc do osoby starszej, myślę o czymś przyjemnym, myślę, że to moja wina itp. Przedszkolaki bawiły się doskonale na tych zajęciach i czekają na następne, a tym samym zakończyły pierwszy cykl spotkań z Zippim „Uczucia”, mówiących o różnych uczuciach – smutku, radości, rozdrażnienia, złości, zazdrości i zdenerwowania.
 


23.11.2016r. w „Muszelkach” odbyły się już 5 zajęcia z programu „Przyjaciele Zippiego”. Na zajęciach tego dnia gościł kolor zielony gdyż tego dnia każdy ma za zadanie założyć na siebie coś zielonego. Dzieci zaczęły drugą część cyklu programu „Doskonalenie komunikacji”. Przedszkolaki doskonaliły zdolności rozpoznawania i komunikowania własnych uczuć i słuchania innych. Dzieci wiedzą już, że bardzo ważne jest wyrażanie tego, co myślimy i czujemy, ponieważ inni nie mogą zgadnąć jak się czujemy i wtedy nie są w stanie nam pomóc, pocieszyć, posiedzieć z nami, poprzytulać. Muszelki poznały również na zajęciach 4 KROKI DOBREJ KOMUNIKACJI. Są to:

 • Powiedz jak się czujesz

 • Powiedz, dlaczego tak się czujesz

 • Pomóż innym zrozumieć, o czym mówisz, powtarzając to innymi słowami

 • Szanuj innych

Przedszkolaki losowały z magicznego pudełka karty komunikacji i wsłuchiwały się w czytane przez panią Agnieszkę sytuację i określały jak by się czuły w takiej sytuacji oraz mówiły, dlaczego właśnie się tak czuły. Muszelki już czekają na zajęcia z Zippim za tydzień.
 


30.11. 2016r. w „Muszelkach” odbyły się 6 zajęcia z programu „Przyjaciele Zippiego”.  Tego dnia gościł kolor zielony, ponieważ każde dziecko ma za zadanie założyć na siebie coś zielonego. Przedszkolaki na 2 zajęciach z komunikacji doskonaliły zdolności słuchania. Wiedzą już, że uważne słuchanie innych jest bardzo ważne, jeśli chcemy zrozumieć, co inni mówią. „Jeśli chcemy żeby inni nas słuchali, my też musimy ich słuchać”. „Muszelki” dowiedziały się również na zajęciach, po czym można poznać czy ktoś nas słucha m.in.: patrzy na osobę mówiącą, przerywa zabawę, pracę, okazuje zainteresowanie, odpowiada na pytanie, przyjmuje postawę otwartą itp.; jak również, po czym że ktoś nas nie słucha m.in.: szepcze drugiej osobie coś, wodzi wzrokiem dookoła, ziewa, bawi się palcami, ubraniem, rozmawia z drugą osobą, przyjmuję postawę zamkniętą itp. Za tydzień kolejne spotkanie „Muszelek” z ZippimJ.
 


07.12.2016r. w „Muszelkach” odbyły się 7 zajęcia z programu „Przyjaciele Zippiego”.  Tego dnia tradycyjnie było w sali bardzo zielono. Przedszkolaki na kolejnych zajęciach z komunikacji tym razem doskonaliły zdolności proszenia o pomoc. Jest wiele sytuacji w życiu dzieci, w których bardzo trudno jest prosić innych o pomoc. Przedszkolaki czasem nie proszą o pomoc gdyż m.in.: byłem zakłopotany, obawiałem się, że druga osoba odmówi mi pomocy, nie wiedziałem, co powiedzieć lub zrobić, aby poprosić o pomoc, obawiałem się, że inni będą robić sobie ze mnie żarty itp. Muszelki wiedzą już, że proszenie o pomoc jest trudne, ale zwrócenie się o nią stwarza szansę, że inni nas zrozumieją. Jeśli nie podejmujemy prób powiedzenia, co się dzieję, innym ludziom trudno jest zorientować się i nam pomóc. Przedszkolaki wiedzą, że w przypadku każdego problemu powinny:

 • Ustalić, kto może nam pomóc

 •  Znaleźć sposób jak możemy poprosić o pomoc daną osobę

Dzieci ustaliły listę osób, które mogą prosić o pomoc m.in.: rodzice, pani w przedszkolu, dziadkowie, brat, siostra, ciocia, wujek, pan ochroniarz w sklepie, pani ekspedientka w sklepie, inna osoba starsza itp.

W kolejną środę pani Agnieszka zaprasza na kolejne spotkanie „Muszelek” z ZippimJ.
 


21.12.2016r. w „Muszelkach” odbyły się 8 zajęcia z programu „Przyjaciele Zippiego”.  Tego dnia na zajęciach zawsze jest zielono. „Muszelki” na ostatnich już zajęciach z komunikacji doskonaliły zdolności mówienia, tego, co chcą powiedzieć. Przedszkolaki dowiedziały się, że czasem jest trudno powiedzieć innym to, co rzeczywiście chcemy powiedzieć. Czasami możemy nawet mówić coś zupełnie przeciwnego niż to, co chcielibyśmy powiedzieć, bo czujemy, że tak wypada. Kiedy nie mówimy tego, co naprawdę chcemy powiedzieć, często nie czujemy się potem dobrze. Czasami również obwiniamy innych ze nas nie rozumieją nawet, jeśli to my sami nie wyrażamy się jasno. „Muszelki” poznały zasady sprzyjające „mówieniu tego, co chcemy powiedzieć”:

 •  Pomyśl zanim coś powiesz

 •  Nie krzycz

 •  Mów wyraźnie

 •  Powiedz jak się czujesz

 •  Nie używaj przemocy

 •  Mów wszystko, co chcesz powiedzieć

Za tydzień Zippi razem z panią Agnieszką zapraszają na kolejne spotkanie „Muszelek” z „Przyjaciółmi Zippiego”J.
 


04.01.2017r. odbyło się 9 spotkanie dzieci z grupy „Muszelki” z Zippim w ramach realizacji programu „Przyjaciele Zippiego”. Dzieci zaczęły już III część spotkań pt.: „Przyjaźń”.  Pierwszy temat z tej części brzmiał „Jak utrzymać przyjaźń”. „Muszelki” na tych zajęciach doskonaliły zdolność zawierania przyjaźni i zdolności jej utrzymania. Przedszkolaki wykonały kukiełkę „Mój przyjaciel”. Następnie razem z panią Agnieszką ustaliły i zapisały na dużym arkuszu papieru „zasady”- „Czego nie powinniśmy robić by nie stracić przyjaciół?” Dzieci podały takie zasady m.in.: nie mówimy niemiłych rzeczy, nie używamy przemocy, nie bijemy, nie psujemy zabawek, nie oszukujemy!!!, nie kłócimy się itp. Przedszkolaki podały również, „Co należy robić, aby dbać o przyjaźń i przyjaciół?”m.in.: dzielimy się rzeczami i zabawkami, dajemy coś w prezencie „od serduszka”, mówimy miłe rzeczy, zapraszamy do siebie – spotykamy się razem, pomagamy sobie nawzajem, nie bijemy się itp.

Muszelki tego dnia w swojej grupie włączyły w życie te zasady, o których rozmawiały.
 


11.01.2017r. odbyło się 10 spotkanie dzieci z grupy „Muszelki” w ramach realizacji programu „Przyjaciele Zippiego”. „Muszelki” na tych zajęciach doskonaliły zdolność radzenia sobie z samotnością i odrzuceniem w kontaktach z naszymi przyjaciółmi oraz z osobami z naszego (dziecka) najbliższego otoczenia – środowiska. Razem z panią Agnieszką bawiły się w jedną z zabaw ruchowo – słownych polegająca na nie wpuszczeniu osoby będącej na zewnątrz do, koła które tworzą trzymając się zza ręce razem ze swoimi koleżankami i kolegami. Dzieci uświadomiły sobie, co znaczy więź grupowa i jak czasem trudno jest się dostać do świata innych ludzi – dzieci. 

08.02.2017r. odbyło się 11 spotkanie dzieci z grupy „Muszelki” po ponad dwutygodniowej przerwie feryjnej powróciły zajęcia z programu „Przyjaciele Zippiego”. „Muszelki” na tych zajęciach rozmawiały o sposobach rozwiązywania konfliktów z przyjaciółmi. Przedszkolaki miały za zadanie ułożyć Kwiat Przyjaźni – Kwiat Pojednania. Każdy płatek kwiatka był propozycją rozwiązania lub zażegnania konfliktu z przyjacielem. Propozycję rozwiązań „Muszelek” były następujące: przeproszenie, wspólne wyjście do kina, na lody, wręczenie prezentu „od serca”, wspólna zabawa, zrobienie śmiesznej miny na przeprosiny itp. Później dzieci miały za zadanie wylosować z „Magicznego Pudełka” karteczki ze scenkami konfliktów do odegrania. Przedszkolaki w scenkach próbowały wybrać na koniec dobre rozwiązanie przedstawianych konfliktów. Zadanie bardzo się „Muszelkom” spodobało i w prezentowaniu scenek zagrały wyśmienicie.
 

15.02.2017r. w grupie VI odbyły się 4 zajęcia z 3 części programu „Przyjaciele Zippiemu” pt.: „Jak nawiązać przyjaźń”. Dzieci na zajęciach miały możliwość doskonalenia zdolności zawierania przyjaźni. Muszelki próbowały znaleźć różne sposoby, co można zrobić, aby zostać czyimś przyjacielem. Wymyśliły m.in.: przedstawiamy się i proponujemy wspólną zabawę, zapraszamy do swojego domu, wspólne gry i zabawy, wspólne wyjście do np.: kina, na lody, na spacer, do restauracji, do ZOO, na basen itp. Następnie pani Agnieszka podzieliła dzieci na 4 grupy i każda miała do odegrania określoną scenkę zawartą w „Karcie Przyjaźni” przed resztą dzieci. Miały do odegrania m.in,: „Przeprowadziłem się do nowego mieszkania i widzisz że w sąsiedztwie mieszkają dzieci w twoim wieku”, „Jesteś z rodzicami na wakacjach i widzisz w pobliżu bawiące się dzieci”, „Przyjeżdża do Ciebie rodzina i poznajesz swoich kuzynów”. Muszelki okazały się wielką pomysłowością w odgrywaniu scenek. Na zakończenie zajęć po podsumowaniu 3 części programu pani Agnieszka rozdała dzieciom „Kartę ćwiczeń domowych” do wykonania z którymś z rodziców lub z kimś z rodziny. Za tydzień „Muszelki” rozpoczną już 4 część programu Przyjaciele Zippiego”. To już połowa zabaw i ćwiczeń dzieci z tym programem.
 

22.02.2017r. w grupie VI odbyło się 13 spotkanie w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. Tego dnia na zajęciach gościnnie przybyły panie z naszego przedszkola i oddziałów przy gimnazjum. Dzieci rozpoczęły 4 część programu pt.: „Rozwiązywanie konfliktów”, a pierwsze spotkanie dotyczyło „Jak rozpoznać dobre rozwiązania”. Dzieci na zajęciach miały możliwość doskonalenia umiejętności rozpoznawania, na czym polega dobre rozwiązanie. „Muszelki” miały się zastanowić, co można byłoby zrobić gdybyśmy byli na miejscu Sandy? I padły takie rozwiązania: „Jak ty byś się czuła?” – pytamy drugą osobę, opowiadamy o zdarzeniu pani/osobie dorosłej, zapytać, „Dlaczego tak robisz?” – rozmowa, przytulić się, dajemy – częstujemy słodyczami, zaproponować wspólna zabawę.

Dzieci zostały zapoznane z 4 krokami dobrego rozwiązania:

1.     Krok – uspokój się i wycisz się poprzez np.: głębokie oddychanie lub liczenie do 10

2.     Krok – zrozum problem

3.     Krok – wymyśl wiele możliwych sposobów rozwiązania problemu

4.     Krok – wybierz spośród możliwych rozwiązań jedno, które uważasz za najlepsze

Następnie dzieci miały za zadanie zamknąć oczy i zastanowić się nad jakimś problemem, który ostatnio miały w przedszkolu, w domu lub wśród przyjaciół i wyobrażenie sobie dobrego rozwiązania tego problemu w oparciu o 4 kroki dobrego rozwiązania problemu, konfliktu i o 2 Złote Zasady poznane na wcześniejszych spotkaniach. Na zakończenie zajęć dzieci uzupełniły swoje książeczki edukacyjne.
 

Dnia 01.03.2017r. w grupie VI odbyło się 14 spotkanie w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. „Muszelki” ubrane jak zwykle na zielono tego dnia rozpoczęły 2 spotkanie 4 części z tego programu. Na zajęciach dzieci zapoznały się z zagadnieniem radzenia sobie w sytuacjach bycia krzywdzonym. Dzieci najpierw same próbowały określić, co oznacza słowo PRZEMOC i podały takie odpowiedzi: bicie, wyrywanie, ciąganie za ubranie, niszczenie rzeczy, podstawianie nogi, przezywanie, kopanie, szarpanie, straszenie, popychanie, wymuszanie czegoś na kimś i itp. Następnie pani Agnieszka przeczytała, co te słowo oznacza: „to powtarzające się zastraszanie, dokuczanie czy krzywdzenie kogoś lub mówienie o kimś nieprzyjemnych rzeczy”. „Muszelki” zapoznały się z zasadami radzenia sobie z przemocą:

1.               Nie wolno nikogo krzywdzić.

2.               Jeśli ktoś nam dokucza, możemy poprosić o pomoc osobę, której ufamy.

Starszaki stworzyły plakat osób, którym ufają, są to m.in. takie osoby:
Pani w przedszkolu, policjant/policjantka, mama, ratownik medyczny, tata, kolega/koleżanka, brat, ciocia/wujek, babcia/dziadek, strażacy, siostra, mama chrzestna, niania, pani dyrektor, Pan Bóg( poprzez modlitwę), rodzeństwo cioteczne itp. Następnie pani Agnieszka wybrała chętne dzieci w trzy osobowe zespoły i ich zadaniem było odgrywanie scenki przed pozostałymi dziećmi i wcielanie się w Sandy, Tiga i Lilli. Sandy miała za zadanie opowiedzieć przyjaciołom o tym, co zrobiła jej Jill, a przyjaciele spróbować znaleźć rozwiązanie jej problemu. „Muszelki” bardzo ciekawie wcielały się w swoje role i miały przy tym dużo radości.
 

08.03.2017r. w grupie VI odbyło się 15 spotkanie w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. „Muszelki” na zielono rozpoczęły już 3 spotkanie 4 części z tego programu. Na zajęciach dzieci zapoznały się z zagadnieniem rozwiązywania problemów, szczególnie w sytuacjach, kiedy są rozgniewane. Dzieci dowiedziały się, co to znaczy RELAKSACJA i znalazły mnóstwo sposobów na uspokojenie się i znajdowanie rozwiązań, kiedy jesteśmy rozzłoszczeni. Oto one m.in.: spanie, taniec, oglądanie TV, słuchanie muzyki relaksacyjnej – spokojnej, leżenie na kanapie, liczenie do 10, joga, spacer itp. Zapoznały się z kolejnymi etapami szybkiej relaksacji:

·         Zatrzymaj się, przerwij to, co robisz

·         Weź głęboki oddech

·         Wyobraź sobie coś miłego

·         Zastanów się nad sytuacją

„Muszelki” następnie razem z panią Agnieszką wykonywały ćwiczenia relaksacyjne. Pani Agnieszka na podstawie klocków domino wyjaśniła dzieciom, że czasem konflikty zaczynają się od jakiegoś głupstwa pomiędzy dwojgiem lub trojgiem przyjaciół, ale zanim się skończą mogą wciągnąć wiele osób i mogą zranić szczególnie bliskie osoby. Pani Agnieszka pokazała również dzieciom rączkę ze znakiem stop i postawiła pośrodku domina i wyjaśniła, że możemy wpływać na to, co się dzieję w trakcie konfliktu.

Na zakończenie dzieci zostały podzielone na 5 zespołów po 5 osób i próbowały układać klocki domina i je burzyć oraz wstawiać rączkę, jako znak stop i obserwowały, co się wtedy działo. To zadanie dostarczyło „Muszelkom” wiele różnych emocji. I już z utęsknieniem czekają na kolejne spotkanie z Zippim.
 

15.03.2017r. w grupie VI odbyło się 16 spotkanie w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. „Muszelki” rozpoczęły już ostatnie spotkanie 4 części z tego programu. Na zajęciach dzieci doskonaliły zdolności pomagania innym w rozwiązywaniu konfliktów.
Dzieci dowiedziały się o czterech zasadach pomagania przyjacielowi, który ma problem:

·         Wysłuchaj uważnie przyjaciela

·         Okaż szacunek

·         Szukajcie wspólnie rozwiązań

·         Pomagaj przyjacielowi prosić o pomoc

„Muszelki” następnie stworzyły plakat „Jak pomogłam przyjacielowi?” Oto m.in. ich sposoby: pomoc bratu w ogrodzie, przytulanie siostry/przyjaciela, pomoc mamie w sprzątaniu, pomoc bratu w lekcjach, pomoc bratu przy rozwieszaniu prania, pomoc bratu – utulenie go do snu „włączenie muzyki”, pomaganie mamie w gotowaniu itp.

Na zakończenie zajęć przedszkolaki łączyły się w trzy osobowe pary i przy pomocy pacynek „Mój przyjaciel”, które robiły na wcześniejszych zajęciach, odgrywały role próbując rozwiązać problemy z wcześniej wylosowanych karteczek z magicznego pudełka były to m.in.: Twój przyjaciel boi się ciemności, Twój przyjaciel jest nieszczęśliwy, ponieważ rzadko widuje swojego tatę, Twój przyjaciel jest przygnębiony, ponieważ jego rodzice kłócą się itp. To zadanie dostarczyło „Muszelkom” sporo różnych emocji, ale i wiele, wiele mądrych rad i sposobów na rozwiązanie problemów czy sytuacji. I już nie mogą się doczekać kolejnego spotkanie z ZippimJ
 

22.03.2017r. w grupie VI odbyło się 17 spotkanie w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. „Muszelki” rozpoczęły 1 spotkanie z 5 części z tego programu. Na zajęciach dzieci poszerzali rozumienie, że zmiana i strata są elementami zwykłej, codziennej rzeczywistości.
Przedszkolaki z opowiadania dowiedziały się, że główny bohater Tig musiał pożegnać swojego przyjaciela Zippiego; Zippi zmarł po wakacjach. Było to dla nich ogromne zaskoczenie, nie przewidywali takiego zdarzenia i bardzo mocno wczuli się w uczucia bohatera i jego rodziny.

 „Muszelki” następnie stworzyły plakat:, „Co zmienia się ciągle?” i podały takie odpowiedzi (czas, obrazy w telewizji, ludzie mijani na ulicy itp.), „Co nie zmienia się nigdy?” (imię, kolor oczu, data urodzin itp.), „Co zmienia się szybko?” (nastrój, chmury, itp.) „Co zmienia się powoli?” (pory roku, wzrost, rok, przejście z grupy do grupy w przedszkolu itp.).
Dzieci z grupy VI
czekają z zaciekawieniem na następne zajęcia z Zippim.
 

29.03.2017r. w grupie VI odbyło się 18 spotkanie w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. „Muszelki” rozpoczęły 2 spotkanie z 5 części z tego programu. Na zajęciach dzieci poszerzały rozumienie, że śmierć jest naturalnym elementem życia oraz doskonaliły ich zdolność radzenia sobie w sytuacjach związanych z żałobą i stratą.

Przedszkolaki zaznajomiły się ze słowem WINNY I POCZUCIE WINY. Wiedzą już, iż taki stan może towarzyszyć w czasie żałoby po osobie bliskiej lub po zwierzątku, ale również zdają sobie sprawę, iż nikt nie powinien poczuwać się do tego, aby być winnym śmierci bliskich osób. Śmierć nie jest niczyją winną ona po prostu towarzyszy naszej egzystencji, czyli naszemu istnieniu. Dzieci z grupy VI wiedzą i umieją nazwać uczucia towarzyszące śmierci osoby bliskiej lub zwierzątka, to są m.in.: uczucie smutku, żalu, złości, lęku, zdziwienia, zwątpienia i ogromnego płaczu itp.

 „Muszelki” następnie stworzyły plakat:, „Co możemy zrobić, aby poczuć się lepiej, kiedy umiera ktoś bliski lub zwierzątko” i podały takie odpowiedzi m.in.: rozmawiamy z inną osobą, wspominamy osobę/zwierzątko, zaglądamy do zdjęć, rysujemy osobę zmarłą/zwierzątko, idziemy na cmentarz, idziemy do kościoła/cerkwi modlimy się, idziemy do kościoła i odprawia się msza za zmarłą osobę, robimy rzeczy, aby odwrócić uwagę/myślimy o czymś innym, pomodlić się w domu, płaczemy i czujemy się lżej, lepiej itp.

Dzieci z grupy VI czekają już na kolejne zajęcia za tydzień z ich ZippimJ
 

05.04.2017r. w grupie VI odbyło się już 19 spotkanie w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. Przedszkolaki odbyły już 3 spotkanie z 5 części tego programu. Na zajęciach dzieci doskonaliły umiejętność rozmawiania o śmierci i o stracie. Ta część spotkania dotyczyła rozmów o ceremonii pogrzebowej i wizytach na cmentarzach.

„Muszelki” opowiadały, kogo straciły i kogo bliskiego nie ma między nimi na świecie. Dotyczyło to zarówno osób m.in.: babć, dziadków, prababć, pradziadków, jak i zwierzątek – piesków, kotków, rybek, chomików itp.

Pani Agnieszka przybliżyła dzieciom w sposób obrazowy odwołując się również do ceremonii Zippiego, w jaki sposób odbywa się pogrzeb osoby zmarłej, jakie towarzyszą temu zarówno uczucia jak i osoby i przedmioty. Następnie pani Agnieszka przybliżyła dzieciom różne rodzaje ceremonii pogrzebowych w innych krajach i kulturach m.in.: noszenie białych strojów, tańce i muzyka na pogrzebie, rytuały u plemion indiańskich i afrykańskich, pogrzeb na morzu, pozostawianie ciał na falach rzeki Gangesu itp. Przedszkolaki dowiedziały się również o takiej formie pogrzebu jak kremacja zwłok w krematorium. „Muszelki” dowiedziały się również o różnych rodzajach pomnikach dla osób zmarłych w naszej kulturze i nie tylko m.in. w kulturze romskiej.

 Dzieci z grupy VI za tydzień będą miały ostatnie zajęcia w części 5 z ich ukochanym ZippimJ
 

12.04.2017r. w grupie VI odbyło się 20 spotkanie w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. Przedszkolaki miały ostatnie zajęcia z 5 części programu. Na zajęciach dzieci doskonaliły zrozumienie ze zmiana i strata mogą mieć pozytywne skutki.„Muszelki” na zajęciach dowiedziały się, że zmian są często trudne do zaakceptowania, ale mimo to można nauczyć się doceniać pozytywne aspekty zmian. Próbowały wczuć się w sytuację bohaterów opowiadania, którzy doświadczyli kilku zmian m.in. zmiana wychowawczyni, zmiana czasu wolnego i śmierć ukochanego zwierzaka patyczaka, – czyli Zippiego; wypowiadały się, jakich uczuć doświadczali i czy te zmiany są dobre czy złe. „Muszelki” wypowiadały się i wykonały plakat: „Co mogę robić teraz, a czego nie mogłem robić, kiedy byłem mały?” Padły takie odpowiedzi m.in.: mogę zostać sam w domu na chwilkę czasu (mama idzie do sklepu, lekarza), możemy wycinać nożyczkami, możemy więcej grać na telefonie, tablecie, możemy chodzić do sklepu sami po drobne zakupy, możemy przechodzić przez ulicę sami, możemy jeździć na rowerze na 2 kółkach po chodniku, po ulicy, możemy sami wychodzić na plac zabaw, na podwórko, do koleżanki/kolegi; możemy dostawać coś z wysokiej półki, możemy oglądać „straszne” filmy i bajki, możemy pomagać rodzicom w kuchni, podczas sprzątania itp. Następnie pani Agnieszka zaprezentowała dzieciom plakat ze sposobami pomagania przyjacielowi, który doświadczył straty. Na zakończenie przedszkolaki odgrywały swoje ulubione scenki, które dotyczyły sposobów pomagania przyjacielowi, który doświadczył zmiany, w dostrzeganiu jej dobrych stron.

 Dzieci z grupy VI za tydzień ponownie spotkają się z ich ukochanym ZippimJ w ostatniej 6 części programu – UMIEMY SOBIE RADZIĆ Z TRUDNOŚCIAMI.
 

26.04.2017r. w grupie VI odbyło się 22 spotkanie z Zippim w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. Dzieci kontynuowały temat z ubiegłego tygodnia, czyli CD radzenia sobie z trudnościami.

         Muszelki rysowały sytuację, których nie można zmienić i te, które można zmienić. Następnie segregowały, jakie sytuację zaliczamy do tych, co nie można zmienić i te, do których można je zmienić. Zadaniem, które sprawiło dzieciom dużo radości i uśmiechu było „Schowaj Zippiego i Znajdź Zippiego”. Jedno dziecko z pary chowało „naszego Zippiego”, a zadaniem drugiego dziecka było znaleźć Zippiego w sali przedszkolnej. Zippi był chowany m.in.: za kanapą, na krześle, za biurkiem pani Agnieszki, za koszem z maskotkami, za tablicą do gry, w pudełku kartonowym z poduszkami itp. Najwięcej radości i zabawy było jak to pani Agnieszka ukryła Zippiego (za telewizorem J ) a dzieci biegały w sali i zaglądając w każdy kąt i poszukując ich Zippiego a nawet wołając do niego „Zippi, Zippi gdzie jesteś?”.
 

10.05.2017r. w grupie VI odbyło się 23 spotkanie z Zippim w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. Dzieci na zajęciach doskonaliły zdolności pomagania innym w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

        Na tym spotkaniu przedszkolaki przypomniały sobie, że od początku roku nauczyły się wielu sposobów pomagania przyjaciołom, którzy mają problemy albo są w trudnej sytuacji.

       Pani Agnieszka przypomniała, sposoby pomagania przyjacielowi, który doświadczył straty ( 4 kroki omawiane w części 5 na 4 spotkaniu). Przypomniała również, że pomaganie komuś, kto doświadczył straty lub śmierci jest prawie takie samo jak pomaganie komuś, kto ma problemy i jest w trudnej sytuacji.

     Zadaniem, które czekało przed „Muszelkami” na dzisiejszym spotkaniu brzmiało: „Pomagam przyjacielowi w potrzebie”!! Dzieci dobierały się w trzy osobowe grupki i odgrywały scenki na środku sali przed resztą grupy. Jedno dziecko było Tomem z opowiadania bądź innym przyjacielem, a dwoje bliskimi przyjaciółmi, czyli Sandy i Tigiem i ich zadaniem było pomóc swemu nowemu przyjacielowi w oswojeniu się z nową sytuacją - Tom przyjechał do nowego miasta i idzie do nowej szkoły i klasy.

      „Muszelki” poradziły sobie doskonale, było wiele różnych, ciekawych propozycji dotyczących rozwiązania problemu i zaistniałej nowej sytuacji.

|


 

17.05.2017r. w grupie VI odbyło się kolejne - 24 spotkanie z Zippim w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. Dzieci poprzez ćwiczenia integrowały się ze sobą tworząc społeczność klasową i poznawały siebie nawzajem.

     Pierwsze ćwiczenie, jakie musiały wykonać Muszelki bardzo im się spodobało. Na środku dywanu pani Agnieszka ułożyła ich poduszki i po kolei każde dziecko kładło się na środku poduszek, zamykało oczy a pani Agnieszka dotykała głowy wybranego przez siebie dziecka i dziecko musiało powiedzieć np.: „Cześć …” – imię dziecka leżącego na poduszkach. Zadaniem dziecka leżącego na środku dywanu było rozpoznać głos mówiącego kolegi lub koleżanki. Każdy przedszkolak z grupy VI bez problemu rozpoznał głosy kolegów i koleżanekJ !! Dodatkowym utrudnieniem było to, iż podczas zabawy w tle grała muzyka towarzysząca „Muszelkom” na zajęciach. Następne zadanie było jeszcze troszkę utrudnione gdyż pani Agnieszka dotykała do głowy 2 dzieci i one w miarę równocześnie miały przywitać dziecko leżące na środku. Tym razem paru dzieciom nie tak łatwo udało się rozpoznać głosy dzieci ich witających. Śmiechu i radości było wtedy, co nie miara. Później pani Agnieszka zrobiła swoim podopiecznym mały trening relaksacyjny. Dzieci miały za zadanie położyć się i zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że leżą na kocyku lub na trawie w ciepły letni dzień wakacyjny – od razu wszystkim zrobiło się wtedy miło i przyjemnie, ale po chwili pani Agnieszka powiedziała, że nad ich głowami zaczął krążyć owad – mucha lub osa i sytuacja z miłej zrobiła się nieprzyjemna i uciążliwa. W ten sposób pani Agnieszka pokazała „Muszelkom”, że w życiu zdarzają się chwile radosne, szczęśliwe i przyjemne, ale zdarzają się również sytuację przykre, nieprzyjemne i smutne. Podała również parę takich sytuacji, a potem przedszkolaki opowiadały, jakie to wesołe i smutne wydarzenia doświadczyły w swoim życiu wczoraj, tydzień temu, miesiąc a nawet rok temu. Opowieściom nie było końca, bo co chwilę ktoś przypominał sobie nową sytuację, nowe zdarzenie ze swojego życia i chciał się nią podzielić z koleżankami i kolegami.

           Pani Agnieszka podsumowując zajęcia uświadomiła przedszkolakom, iż w życiu każdego człowieka czy to małego czy to dorosłego zdarzają się chwile radosne, kiedy jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi i zdarzają się chwile smutku i bezsilności. Ważne, aby doceniać jedne i drugie i wyciągać wnioski oraz uczyć się z nich jak najwięcej!!! J
 

07.06.2017r. w grupie VI odbyło się kolejne, czyli 25 spotkanie z Zippim w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. Dzieci na zajęciach doskonaliły zdolności korzystania w nowych sytuacjach nabytych umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

        Na tych zajęciach „Muszelki” przypomniały sobie, że wiele nauczyły się na temat dawania sobie rady z różnymi trudnościami.

       Pani Agnieszka przypomniała, że w życiu wszyscy i mali i duzi muszą sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami. Czasem te sytuacje łączą się z przykrymi zmianami, – jeśli np. kogoś tracimy, kogo kochamy. W innych przypadkach zmiany mogą wiązać się z czymś przyjemnym i prowadzić do czegoś wspaniałego.

    Następnie dzieci przypomniały sobie sytuację, w których znalazły się dzieci z ich opowiadania o Zippim; jak zmienili się Lila, Tig, Sandy, Jill w czasie pierwszego opowiadania i aż do szóstego.

   Przedszkolaki podawały, jakie zmiany dostrzegają w sobie od początku chodzenia do przedszkola a nawet w tym roku i co by powiedziały komuś, kto obawia się przyjścia pierwszy raz do ich przedszkola.

   Ostatnim zadaniem na zajęciach była zabawa z kukiełką wykonaną na wcześniejszych kiedyś zajęciach. Kukiełki miały za zadanie:

 • Przedstawić się

 • Powiedzieć coś miłego o sobie

 • Wymienić coś, co lubią

 • Powiedzieć, czego nie lubią

    i to miało być wchodzeniem do nowego miejsca, gdzie nikogo nie znają i chcą zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie.

      


 

14.06.2017r. w grupie VI odbyło się ostatnie, czyli 26 spotkanie z Zippim w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”. Spotkanie 4 w ostatniej części miało tytuł „Wspólne świętowanie”.

        Na tych zajęciach „Muszelki” przypomniały sobie, że wiele nauczyły się na temat dawania sobie rady z różnymi trudnościami. Następnie dzieci przypomniały sobie sytuację, w których znalazły się dzieci z ich opowiadania o Zippim; jak zmienili się Lila, Tig, Sandy, Jill w czasie pierwszego opowiadania i aż do szóstego. Przedszkolaki rozmawiały o tym, co to jest CEREMONIA, dowiedziały się również, że ceremonia to inaczej świętowanie i że przeżywamy w życiu wiele ceremonii, dużo podały tych, które wiedziały m.in.: ślubna, narodziny dziecka, urodzinowa, pierwszej komunii świętej, pogrzebowa, wręczania nagród itp. Następnie dzieci wypowiadały się, co im się najbardziej podobało w czasie trwania wszystkich zajęć, co zapamiętały z naszych ćwiczeń i czego się nauczyły. „Muszelki” dostały od pani Agnieszki korony, które wcześniej przed zajęciami ozdobiły kolorowymi kredkami a potem nałożyły je na głowy i zaczęło się świętowanie z Zippim. Pani Agnieszka przygotowała małą ucztę oczywiście z kolorem zielonym w roli głównejJ. Dzieci w koronach zasiadły do stolików gdzie czekała na nich zielona galaretka i zielone owoce: kiwi, gruszki i zielone winogrona. Na zakończenie zajęć pani Agnieszka wręczyła „Muszelkom” dyplom ukończenia zajęć z programu o Zippim. Dzieci bawiły się na tym spotkaniu wyśmienicie, prawdziwie świętowały i już żałują, że to były niestety ostatnie zajęcia „na zielono” i z ich przyjacielem Zippim, z którym mocno się związałyJ.