Akcje charytatywne


Zachęcamy naszych wychowanków i ich rodziców do wspólnego udziału w akcjach charytatywnych, m.in.:

  • "Góra Grosza" - polegającej na zbiórce drobnych monet w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Zebrane monety pozwalają na  pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki.
     
  • Pomagamy psom ze schroniska dla zwierząt - zbierając karmę, koce, itp.
     
  • "Pola Nadziei" - organizowana dla podopiecznych Fundacji " Pomóż Im" na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.
  • "Zbieramy żołędzie do akcentu  Zoo w Białymstoku" - celem akcji jest rozwijanie u dzieci proekologicznych zachowań, wrażliwość na los zwierząt, w tym nauka korzystania z zasobów przyrody oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.