Grupa "Krasnoludki"

3 - latki 

rok szkolny 2020/2021

Nauczycielki: mgr Jolanta Szeszko, mgr Irena Radzaj/ zastępstwo pani Alicja Tomaszuk

Woźna: Beata Perekitko

Grupa pracuje od godz. 6.30 do 16.30


 

Grudzień

I. TUTAJ ROSŁY PAPROCIE
Zapoznanie z pracą górnika, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
II. CO PRZYNOSI ZIMA
Kształtowanie zainteresowań przyrodniczych , zapoznanie z
charakterystycznymi cechami zimy.
III. PRĄD ELEKTRYCZNY
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń
elektrycznych, rozwijanie sprawności ruchowych.
IV. JESTEM AKTOREM
Poszerzanie wiadomości na temat zawodu aktora, rozwijanie zainteresowań
czytelniczych.
V. ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…
Zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi, kształcenie uwagi i poczucia
słuchu podczas słuchania kolęd.