Grupa "Muszelki"

6 - latki

rok szkolny 2020/2021

Nauczycielki: pani Anna Tkaczyk/mgr Aneta Pampuch, mgr Agnieszka Katarzyna Zdanuczyk

Woźna: Krystyna Mońko

Grupa pracuje od godz. 7.00 do 16.00


 

Czerwiec

1. „Niby tacy sami a jednak inni” – kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, rozwijanie sprawności manualnej, dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras, porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej, wykorzystanie w pracy surowców wtórnych, integrowanie dzieci, uczestniczenie w konkursach, zabawach zręcznościowych, rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym i dzieciom.Maj

„Wiosenne powroty” - poznawanie nazw ptaków, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi, budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu, zapoznanie z wyglądem szpaka.