Grupa "Rumianki"

4 - latki

rok szkolny 2021/2022

Nauczycielki: p. Anna Tkaczyk, mgr Agnieszka Katarzyna Zdanuczyk

Woźna: Krystyna Mońko

Grupa pracuje od godz. 7.00 do 17.00


 

Październik

Idzie jesień przez… ogród i sad – poznawanie różnych owoców i warzyw, wzbogacanie słownictwa czynnego, rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą dotyku, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia, uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw, rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4, poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw, wzbogacenie doświadczeń smakowych. Co z czego otrzymujemy- zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba, rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności wokalnych, uświadomienie zależności produktów ze zwierzętami od których pochodzą, rozwijanie sprawności manualnych, przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych, rozwijanie wrażliwości muzycznej. Idzie jesień…z deszczem- poznawanie roli wody w życiu człowieka, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat, utrwalenie pojęć: mały, duży, rozwijanie małej motoryki, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie spostrzegawczości. Rodzina – największy skarb – wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną, rozwijanie koncentracji uwagi, poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki, rozwijanie empatii wobec członków rodziny, kształtowanie pojęcia para, rozwijanie wyobraźni twórczej, rozwijanie świadomości własnego ciała, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych.Wrzesień

1. „To jestem Ja– zapoznanie z kolegami i nauczycielem, rozwijanie słownictwa czynnego, budowanie relacji w grupie, kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy, wdrażanie do współdziałania w grupie, rozwijanie zdolności manualnych, integrowanie dzieci w grupie rówieśniczej, rozwijanie mowy.