Październik

Tematyka tygodnia:

  1. „JESIEŃ W OGRODZIE”- poznanie wyglądu i nazw wybranych warzyw, nazywanie części warzyw, klasyfikowanie  wg określonej cechy, zachęcanie do spożywania warzyw.
  2. „CO ZWIERZĘTA ROBIĄ JESIENIĄ?” – poznanie zwierząt zamieszkujących środowisko leśne oraz ich sposobów przygotowania do zimy.
  3. „CO ROBIĄ PTAKI JESIENIĄ?” – rozpoznawanie i nazywanie kilku , wybranych gatunków ptaków,  zapoznanie z budową ptaka jego charakterystycznymi cechami.
  4. „WIEM CO JEM I DLATEGO JESTEM ZDROWY?” - kształcenie przekonania o konieczności dbania o swoje zdrowie, poszerzanie wiadomości nt zdrowych produktów ważnych dla naszego rozwoju.

Piosenka do nauki – „Malowała Jesień”

1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,
na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
La, la , la, la, la, la, la , la, la, la,
na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
La, la , la, la, la, la, la , la, la, la,
przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

3. Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,
zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.
La, la , la, la, la, la, la , la, la, la,
zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Wiesz do nauki   „Jeż”   

Krótkie nóżki, długi ryjek,
ostre kolce ciało kryją.
Ach, cóż to za groźny zwierz?
To jest jeż, malutki jeż.
Węszy noskiem w lewo, w prawo,
to pod listkiem, to pod trawą,
gdzie się kryje dobry łup.
Drepcze mały jeż – tup, tup.
Drepcze poprzez lasu gąszcze,
łapie myszy, węże, chrząszcze...
Gdy zimowe przyjdą dni,
zagrzebany w liściach śpi.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Witamy się i żegnamy (Greetings),   

Nasi bohaterowie (Lilly,Max and Boo),  

Przedmioty wokół nas  (Everyday things),   

Barwy tęczy  (Colours of rainbow)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Hello!, Bye-Bye!, Max, Lilly, Boo, backpack, book, stickers, crayons, rainbow, yellow, orange, red, green, blue, pink, purple, Have you got…?, Yes, I have.

Struktury I kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language),

How are you?, Stand up! Stand in a circle / in a line, Come up here!, Roll the die!, One, two, three, four, five, High five!, That’s right!, What  is it? / What are they?, What colour is…?, Let’s (play, sing…), Shall we…?, Tell me…/Touch…/Stick…/Glue…, Step on…, Who’s/What’s that?, What is there in the Magic Box?, Where are you/they?, Where is…?, What colour is…?, Help me…, Quiet time, Story time!, You are a team!, What can you see?, Take one thing out of/off…, Press out… What a mess!, Well done / Excellent!

Piosenki:   „Move your body”,  „I can sing a rainbow”

Rymowanki:  „Jump, jump, turn around, touch your nose/eyes/mouth/ears and sit down!”