Marzec

TYDZIEŃ I

Temat tygodnia: „ DBAM O ZDROWIE”

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,
 • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
 • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
 • zachęcanie do aktywności ruchowej,
 • poznanie składowych piramidy zdrowia,
 • nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.

TYDZIEŃ II

Temat tygodnia:  „NADCHODZI WIOSNA”

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody,
 • poznanie cech marcowej pogody,
 • rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wiosny,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • rozwijanie pewności siebie,

TYDZIEŃ III

Temat tygodnia:  „DBAMY O ZIEMIĘ”

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie na co dzień i wyrabianie nawyków proekologicznych
 • inspirowanie do działań ekologicznych
 • kształtowanie zachowania proekologicznego, pobudzanie myślenia i rozwijanie wyobraźni
 • zachęcanie do wspólnej zabawy; zwrócenie uwagi na pożyteczną rolę pszczół
 • wykazanie zdrowotnych właściwości miodu
 • rozbudzanie wrażliwości i szacunku wobec przyrody
 • wykazanie pożytecznej roli biedronek
 • utrwalenie znajomości dni tygodnia
 • utrwalanie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych

TYDZIEŃ IV

Temat tygodnia:  „KODOWANIE NA DYWANIE”

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie uniwersalnych kompetencji, takich jak:  logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność pracy zespołowej
 • rozwój umiejętności matematycznych, językowych i społecznych
 • zachęcenie do wspólnej zabawy i nauki

TYDZIEŃ V

Temat tygodnia:  „WIELKANOC”

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół,
 • budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami,
 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą,
 • poznanie zabaw matematycznych z pisankami,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji,
 • poznanie zasad  konstruowania prostych gier matematycznych,

„LECI MARZEC” – WIERSZ

Leci marzec wiosny szuka,

Znaleźć wiosnę wielka sztuka.

 

Woda z dachu kap, kap, kap

Złap wiosenkę, marcu złap.

 

Bo choć słońce  już  przypieka,

Wiosna, wiosna z przyjściem zwleka.

 

Woda z dachu kap, kap, kap

Złap wiosenkę , marcu złap.

 

„WIOSNO , WIOSENKO” - PIOSENKA

Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam

Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam

Czy jesteś za górami, czy jesteś za lasami?

Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam

Idę, już idę, choć zimny wicher dmie

Idę, już idę, choć zimny wicher dmie

Przynoszę promyk słonka, przynoszę śpiew skowronka

Idę, już idę, choć zimny wicher dmie

 

ŚWIĘTA WIELAKNOCNE - WIERSZ

Słońce mocniej grzeje,

ciepłe już  poranki,

a my z naszą babcią

robimy pisanki.

 

Mama piecze ciasta,

kupiła baranka.

My jej pomagamy

od samego ranka.

 

Bo już nadchodzą

Wielkanocne Święta

i cala rodzina

jest uśmiechnięta.

 

,,NA KUBECZKU Z PORCELANY” - PIOSENKA

1.Na kubeczku z porcelany

Siedzi zając malowany,

Kiedy tylko się poruszy

To w herbacie moczy uszy

 Ref. Mówię wam, mówię wam

Co ja z tym zającem mam / x2

2. Siedzi zając na kubeczku

Moczy uszy w ciepłym mleczku,

Ale mleczko nie dla niego

On by wolał coś innego

Ref. Mówię wam, mówię wam

 Co ja z tym zającem mam / x2

Język angielski