czerwiec 2021

Czerwiec

1. Niby tacy sami, a jednak inni - kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, rozwijanie sprawności manualnej, dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras, porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie zdolności wokalnych, wykorzystanie w pracy surowców wtórnych, integrowanie dzieci

kwiecień 2021

Maj

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region