Luty

1. Baśnie, bajki, bajeczki

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,
 • określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją,
 • rozwijanie aktywności werbalnej
 • zapoznanie ze zjawiskiem topnienia,
 • poznawanie substancji, które topnieją,

2. Muzyka wokół nas

 • rozwijanie mowy,
 • dostrzeganie piękna muzyki,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • zapoznanie z akordeonem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie aktywności twórczej.

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • korzystanie w pracy plastycznej z dwóch technik,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

4. Projekt Mój wymarzony zawód

 • rozwijanie preorientacji zawodowej,
 • poznanie różnego typu zawodów,
 • wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,
 • wyposażenie dzieci, poprzez różnorodne wzorce i własną działalność plastyczną, w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im rozwój wyobraźni,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • rozwijanie umiejętności formułowania pytań,
 • prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów,

W tym miesiącu w II i IV tygodniu będzie realizowany również projekt edukacyjny Necio.pl oraz program "Czyste powietrze wokół nas".

Piosenka

I. Są bajki i baśnie, cudowny świat, gdzie żyją krasnale i wróżki.

I czy masz pięć latek, czy dużo lat, to lubisz tak śnić do poduszki.

Tam możesz być, kim tylko chcesz, i spełnić swoje marzenia.

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, powiedzmy swoje marzenia

II. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz, to w bajkach jest zawsze pogoda.

I nawet gdy złego coś dzieje się, to zaraz ktoś uśmiech znów doda!

Bajkowy świat, inny niż nasz, wszystko na dobre wciąż zmienia.

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, powiedzmy swoje życzenia.

Wiersz

Barbary Szelągowskiej Moje bajki.

Gdy wieczór nadchodzi, z książkami się witam,

siadam cichutko, a mama mi czyta.

I czyta mi bajki o dzielnych rycerzach,

smokach, czarownicach i zaklętych wieżach.

O śpiącej królewnie i o rybce złotej,

i o tym, jak młynarz przyjaźnił się z kotem.

Choć jestem przy mamie, to mi się wydaje,

że widzę naprawdę te postacie z bajek.

Zabawa ze śpiewem – Części ciała.

Ręka lewa, ręka prawa, tutaj głowę mamy.

Prawa noga, lewa noga, kolan dotykamy.

Oko lewe, oko prawe, między nimi nosek.

Lewe ucho, prawe ucho, a tu mamy włosy.

Prawą rękę ci podaję i do tańca proszę.

Lewą rękę ci podaję, pokręćmy się troszkę.

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Birthday  (Urodziny)
Toys  (Zabawki)
Numbers 1–3 (Liczby 1–3)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three; I can make...

Piosenka:

Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday dear ... (tu imię),
Happy birthday to you!