Kwiecień

I. Chciałbym być sportowcem

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

II. Wiosenne powroty

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek
 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania 
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

III. Wiosna na wsi

 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
 • porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt
 • tworzenie konstrukcji przestrzennych według własnych pomysłów
 • wspólne zabawy w zorganizowanym kąciku technicznym
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania

IV. Klimatolubne przedszkolaki

 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • wyrzucanie śmieci do kosza, przyswajanie zasad ich segregowania
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • poznawanie sposobów ochrony środowiska
 • kształtowanie postaw proekologicznych,

Piosenka Wołanie wiosny

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola już zielone były pola,

a bociany klekotały, bo na łąkę przyleciały.

Ref.: Zielona wiosenka nas woła, zielona panienka wesoła.

W oczy świeci nam złotym słońcem i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x)

II. Na gałązkach pierwsze pąki,

a na pąkach pierwsze bąki. Żabki skaczą,

a skowronek śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

Ref.: Zielona wiosenka…

III. Na spacerze zobaczymy, czy już nigdzie nie ma zimy.

Teraz wiosna rządzić będzie, z czego bardzo się cieszymy!

Ref.: Zielona wiosenka…

Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej Podwórkowa awantura.

Kura gdacze, kaczka kwacze – goni kurę mokrą raczej.

Gęś też syczy, kogut pieje. Gwałtu! Rety! Co się dzieje?

Ryczy krowa, świnia kwiczy, a indyk się rozindyczył.

Kot mysz goni, głośno miauczy. – Dość awantur! Już wystarczy!

Tak pies Burek głośno szczeka i już słychać go z daleka.

Koza meczy: mee, mee, mee… –  Czego psisko mądrzy się?

Dla ochłody – wiadro wody poleją na głowy, brody!

Wyszły z mody awantury! A sio, gęsi, a sio, kury!

 – Powiedziała, co wiedziała, białą brodą pokiwała, pochyliła nisko rogi.

– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi! Awantura się skończyła, bo ta koza groźna była.

 

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Body parts (Części ciała) Big / small (Małe / duże) Animals (Zwierzęta)

The Spring (Wiosna)

 

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

head; hands; tummy; legs; toes; nose, eyes, ears, mouth, hair; big, small; elephant; mouse; ladybird;

flowers, flying round, falling down,

 

 

Piosenka: "The Spring Song”

Flowers, flowers! Falling down, down!

Ladybrids, ladybirds! Flying round, round!

Oh, ladybird, sit… On my head, please!

Flowers, flowers! Falling down, down!

Ladybrids, ladybirds! Flying round, round!

Oh, ladybird, sit… On my nose, please!

Flowers, flowers! Falling down, down!

Ladybrids, ladybirds! Flying round, round!

Oh, ladybird sit… On my hand, please!

Flowers, flowers! Falling down, down!

Ladybirds, ladybirds! Fly to the sky, sky!

Bye-bye!