czerwiec 2021

Czerwiec

1. Takie same i inne

kwiecień 2021

Maj

W świecie teatru -  oglądanie zdjęć, określanie, czym charakteryzują się różne formy teatralne; oglądanie wybranej sztuki teatralnej dla dzieci online; poznawanie teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf); zakodowana zabawa „W teatrze”; tworzenie paluszkowego teatrzyku; rozwijanie umiejętności przedstawienia utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu; rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego; zabawa z płynami -  porównywanie objętości cieczy; zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy; mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np. nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych słoików; próby wyjaśniania, dlaczego poziom cieczy w poszczególnych słoikach jest różny.