Listopad

TEMATYKA:

  1. Domy i domki- poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie; pokazywanie na wy­branych przykładach jak zwierzęta i ptaki przygotowują się do nadchodzącej zimy; zapoznanie z literą i I drukowaną i pisaną; rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
  2. Urządzenia elektryczne – bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych np. telewizora, komputera…; poznawanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi; zapoznanie z literą t T drukowaną i pisaną; wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5, utrwalenie znajomości hymnu Polski.
  3. Prawa dziecka – dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej „ tolerancja”; uświadomienie dzieciom ich praw; rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych; poznawanie zwyczajów dzieci z różnych stron.
  4. Pada deszcz- nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących późną jesienią; wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin; poznanie zjawiska krążenia wody w przyrodzie; zapoznanie z literą d D drukowaną i pisaną; zapoznanie z figurą geometryczna – prostokątem.

 

„ 11 Listopada”

11 listopada

- to dla Polski ważna data.

Bo Ojczyzna ta wspaniała

Niepodległość odzyskała!

Wiosną deszczem podlewana

latem słońcem rozgrzewana.

W jesień liśćmi przyodziana

zimą – śniegiem zasypana.

Oto nasza POLSKA cała

- tak wspaniała, tak kochana!

 

„ Hymn dzieci” piosenka

Masz skórę czarną, żółtą albo białą,
czy mieszkasz w Polsce, czy też w innym kraju,
to jesteś dzieckiem, tak jak ja,
i chcesz tak żyć, jak chcę żyć ja.

Ref.: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć,
każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być.
Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć,
dobrze uczyć się, pięknie bawić się,
przecież tak mało chce!

Niech żadne dziecko już nie będzie głodne,
niech widzi tylko sprawiedliwość, dobro.
Więc wszyscy w zgodzie muszą żyć,
na świecie pokój musi być.

Ref.: Każde dziecko…

Niech tu, na Ziemi, słońce zawsze świeci
i niech szczęśliwe będą wszystkie dzieci.
Bo przecież pięknie można żyć,
śnić tylko najpiękniejsze sny. 

Ref.: Każde dziecko…

 

Język angielski

 

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Weather (Pogoda)

Accessories (Akcesoria)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

What’s the weather like ?. It’s sunny / windy / raining !, Let’s go out!, Put in on!, Take in off!, sunglasses, scarf, umbrella, Splash!

Piosenka: “The Autumn Song”

Red leaves, red leaves! Falling down, down!

Yellow leaves, yellow leaves! On the ground, ground!

Oh, Hedgehog, eat

Berries with me!

Red leaves, red leaves! Falling down, down!

Yellow leaves, yellow leaves! On the ground, ground!

Oh, Hedgehog, eat

Apples with me!

Red leaves, red leaves! Falling down, down!

Yellow leaves, yellow leaves! On the ground, ground!

Oh, Hedgehog, eat

Pumpkin with me!

Red leaves, red leaves! Falling down, down!

Yellow leaves, yellow leaves! On the ground, ground!

Now go to sleep!

Under the Autumn Tree…

Shh!