Kwiecień

W świecie zwierząt

Przyroda

– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

– dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji

– nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych

– zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

 

Wiosna na wsi

Przyroda

– poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

– nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

– wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

Orientacja przestrzenna

– porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania

– klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr

– rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.

 

Klimatolubne przedszkolaki

Ochrona przyrody

- ABC zmian klimatu

- oszczędność energii a zmiany klimatu

- woda a zmiany klimatu

– poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w nie-dozwolonych miejscach

– nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew

– wyrzucanie śmieci do kosza

– niedeptanie trawników, klombów z kwiatami

– szanowanie wody, niemarnowanie jej

– wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione.

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie krótkich ilustrowanych tekstów.

– klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

Mój region, moje państwo, moja Unia

– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków i miejsc

– tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości

- poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania

– podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu

– poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc

– nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.

– czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 

Piosenka: NA WIEJSKIM PODWÓRKU

I. Na podwórku już o świcie

zamieszanie, rwetes, krzyki,

pokłóciły się koguty, kaczki, gęsi i indyki.

Ref.: Kwa, kwa, kwa, kwa, gę, gę, gę, gę!

Gul, gul, gul, gul, kukuryku!

Kwa, kwa, gę, gę, kukuryku!

O co tyle krzyku?

 

II. Krowa muczy, świnki kwiczą,

piesek szczeka: hau, hau, hau, hau.

Owce beczą, kozy meczą, w stajni koń rży: ihahaa!

Ref.: Kwa, kwa…

 

III. Gospodyni rano wstała,

daje paszę, ziarno sypie, więc przez chwilę na podwórku

będzie troszkę, troszkę ciszej.

Ref.: Kwa, kwa…

 

Wiersz: WESOŁE PODWÓRKO

Skąd wiedziała mała gąska,

że potrafi pływać?

A źrebaczek kogo spytał,

czy będzie miał grzywę?

To gęś mama do jeziora

drogę pokazała,

a klacz gniada źrebaczkowi

wszystko powiedziała.

Bez mamusi smutno, nudno,

przestraszył się kotek,

zgubił mamę, teraz szuka,

aż wskoczył na płotek.

I cielaczek się rozgląda,

bo nie widzi mamy,

krówka ryczy, biega wkoło,

od domu do bramy.

Bo najlepiej jest przy mamie –

bezpiecznie, wesoło,

świnka leży, a tuż obok

sześć prosiąt wokoło.

Pieje kogut, gdacze kura, kurczak popiskuje.

Zgadnij teraz, kto swych małych

szczeniaczków pilnuje?

 

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Clothes (Części garderoby) Getting dressed (ubieramy się) Numbers 1–5 (Liczbniki 1–5)
 

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

shirt; trousers; wellies; raincoat; PJs; sleepy;

socks, pants, shoes, coat

What a mess! Can you see…? Help me, please! Put on…; numbers 1–5; colours.

 

Piosenka: Let’s Get Dressed Song

Everybody put your socks on,

Your socks on, Your socks on,

Everybody put your socks on,

Let’s do it this way,

First put in one foot,

And then put in the other foot,

Everybody put your socks on,

Let’s go out to play,

Everybody put your pants on,

Your pants on, Your pants on,

Everybody put your pants on,

Let’s do it this way,

First put in one leg,

And then put in the other leg,

Everybody put your pants on,

Let’s go out to play,

Everybody put your shirt on,

Your shirt on, Your shirt on,

Everybody put your shirt on,

Let’s do it this way,

First put in one arm,

And then put in the other arm,

Everybody put your shirt on,

Let’s go out to play,

Everybody put your shoes on,

Your shoes on, Your shoes on,

Everybody put your shoes on,

Let’s do it this way,

First put in one foot,

And then put in the other foot,

Everybody put your shoes on,

Let’s go out to play,

Everybody put your coat on,

Your coat on, Your coat on,

Everybody put your coat on,

Let’s do it this way,

First put in one arm,

And then put in the other arm,

Everybody put your coat on,

Let’s go out to play,

Let’s go out to play.