Listopad

 

TEMATYKA:

1.DZIEŃ I NOC
- zapoznanie z czynnościami w ciągu doby
- zapoznanie ze znaczeniem naturalnego i sztucznego światła dla ludzi, roślin i zwierząt
- poszerzenie wiadomości na temat pór dnia
- dostrzeganie zdrowotnych walorów snu i odpoczynku

2."KAPIE,KROPI,MŻY..."
- zjawiska atmosferyczne jesienią;
- uczestniczenie w zabawach eksperymentalnych - właściwości wody
- posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni
- Poznawanie polskich tańców ludowych - kujawiak

3. PRZEDSZKOLAK POZNAJE SWOJE PRAWA
-wyjaśnienie pojęcia "prawa dziecka"
-uświadomienie dzieciom ich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka poznanie instytucji działających na rzecz ochrony praw dziecka
-uświadomienie dzieciom, że oprócz praw mają również obowiązki swoje obowiązki
-uświadomienie, że w ich otoczeniu są osoby do których mogą zwrócić się o pomoc

OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI
- poznawanie życia, potrzeb ,zwyczajów zwierząt domowych, rozumienie konieczności opiekowania się nimi
- zabawy matematyczne, plastyczne, muzyczne, ruchowe, manipulacyjne, inne z figurami geometrycznymi: kwadratem, trójkątem, kołem
- instrumentacja utworów F.Chopina.


„Jesteśmy dziećmi”
1. Czy jesteś z Afryki,
Czy też z Ameryki,
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami.

Ref: Jesteśmy dziećmi!
Chcemy miłości! Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas i żeby miło płynął nam czas.

2. Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas i żeby miło płynął nam czas.
link https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


„Deszczowa piosenka”
Kap, kap, kap, kapu , kap
sto melodii deszczyk zna.
Śpiewa sobie w drzewach,
na okapie gra.

Chlupu, chlup, chlupu, chlup,
o parapet: tup, tup, tup.
Tupie sobie deszczyk
o stopeczkach stu.

Stuku, stuk, stuku, stuk,
w szybę okna: puk, puk, puk
Stuka sobie deszczyk,
o paluszkach stu.

Dyng, dyng, dyng, dyngu, dyng,
w dzwonek rynny: dzyń, dzyń, dzyń
To wesoły deszczyk,
wiec zaśpiewaj z nim.

Wiersz „Deszcz” 
Lubię chodzić po kałużach,
Kiedy deszczyk wkoło pada.
Kiedy wszystkim drzewom, kwiatom
Swoje bajki opowiada.
Kilka kropel złapie bratek,
Kilka weźmie stara sosna.
Szara pani wróbelkowa
Jest szczęśliwa i radosna.
Szare piórka swe umyje,
Obie łapki zmoczy w wodzie.
Nawet czarny kot sąsiada
Dziś nie stanie na przeszkodzie.

 

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Day and night (Dzień i noc)

Opposites (Przeciwieństwa)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Day, night, sun, star(s), noisy, quiet, up, down, get up, sleep, Let’s play!

Piosenka: “Twinkle, twinkle little star”

Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are,
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky,

Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are.

 

When the blazing sun is gone,
When there's nothing he shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, overnight.

Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are.

 

Then the traveler in the dark
Thanks you for your little spark;
He couldn't see which way to go,
If you did not twinkle so.
Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are.