Styczeń

Tematyka:

1. KARNAWAŁ 

-zapoznanie ze sposobami spędzania karnawału   

-nabywanie umiejętności pokonywania trudności o charakterze umysłowym: dydaktyczne zabawy matematyczne, kodowanie na dywanie, łamigłówki, zagadki itp.

-kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce 

-rozwijanie umiejętności improwizacji tanecznych i ruchowych 

-posługiwanie się marakasami, grzechotkami, klawesami , innymi instrumentami perkusyjnymi 

-poszerzanie doświadczeń plastycznych  

-rozwijanie oryginalności i samodzielności w pracy 

-zabawy taneczna, korowody, pląsy przy muzyce, tańce parami. Stwarzanie dobrej, radosnej atmosfery sprzyjającej integracji przedszkolaków. 

2. MOJA RODZINA  
-kształcenie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny 
-budzenie więzi z członkami rodziny 
-uświadomienie, że istotą relacji rodzinnych jest miłość, przyjaźń, szacunek,  wzajemna pomoc i troska;-wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie; -tworzenie okazji do podejmowania działań twórczych 

3. DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

-wzbudzanie szacunku dla osób starszych 

-wyrabianie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły, logicznie powiązany 

- kształcenie umiejętności łączenia przedmiotów według ich przeznaczenia 

-zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom 

-rozwijanie motoryki małej w czasie wykonywania prezentów seniorom

-rozwijanie mowy, pamięci oraz pamięci muzycznej 

-doskonalenie umiejętności recytatorskich  i wokalnych 

-rozwijanie orientacji przestrzennej

4. ZABAWY NA ŚNIEGU 
 
-zapoznanie z nazwą miesiąca, utrwalenie nazw pór roku 
-wzbogacenie słownictwa, 
-dostarczenie przeżyć estetycznych 
-kształcenie i rozwijanie poczucia estetycznego 
-budzenie zainteresowania kompozycjami artystycznymi z kolistych figur 
-ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie 
-wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych 
-zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabaw 
 

Wiersz„Moja rodzina” 
Moja rodzina, choć bardzo liczna, 
Jest dobra, miła i sympatyczna. 
I choć czasami wytrzymać trudno. 
To daję słowo-nie jest w niej nudno! 
Każdy ma swoje upodobania, jeden do nauki, drugi do spania. 
Lecz wszyscy bardzo się kochamy. I zawsze sobie w życiu radę damy 
 
 
Piosenka " Idzie, idzie Pani Zima" (youtube)
 
Idzie, idzie Pani Zimą 
Mróz na sankach trzyma. 
Będą śniegi, będą wiatry 
Z zimą to nie żarty. 
Ojoj będzie wiało, 
Ojoj będzie biało, 
Ojoj będzie mróz, 
Zima idzie już. 
Wszyscy, co się zimy bali 
Już pouciekali. 
Polecieli tam, gdzie lato, 
No i co wy na to? 
Ojoj... 
Ale my się nie boimy białej Pani Zimy, 
Już saneczki wyciągamy 
I na śnieg czekamy. 
Ojoj... 

Piosenka” Bal baloników” 

https://www.youtube.com/watch?v=q4H92sS01Ac&t=41s 

Był sobie raz balonik, 
niebieski w kropki złote. 
Nie umiał wcale latać, 
choć wielką miał ochotę. 

 
Aż przyszła noc gwiaździsta, 
noc tańca i muzyki. 
Tej nocy sam karnawał 
sprzedawał baloniki. 

 
Na złotych były nitkach, 
Na cienkich, srebrnych sznurkach. 
Fruwały i tańczyły 
leciutko niby piórka. 

 
Już całe miasto tańczy 
walczyka w takt muzyki. 
Wirują nad głowami 
wesołe baloniki. 

 

Piosenka i gra na instrumentach "Słodkości"

Moja babcia jest najlepsza na calutkim świecie.

I takiego superdziadka nigdzie nie znajdziecie.

     Ref: Lalalalalalala czy ktoś taką babcię ma?

              Lalalalalalala kto takiego dziadka ma?

Tak, mój dziadek jest najsłodszy na calutkim świecie.

i tak słodkiej mej babuni nigdzie nie znajdziecie.

     Ref: Lalalalalalala czy ktoś taką babcię ma?

             Lalalalalalala kto takiego dziadka ma?

Me całuski są najsłodsze na calutkim świecie,

słodszych dla nich mych całusków nigdzie nie znajdziecie.

     Ref: Lalalalalalala czy ktoś taką babcię ma?

             Lalalalalalala kto takiego dziadka ma?

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Carnival (Karnawał)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

carnival; mask; fairy; cowboy; magic wand; dress; hat; badge; noisy; quiet;

the wheel goes round and round;

Zabawa ruchowo-muzyczna: “ The Fairy Wheel”

(opowiada o tym, kto lub co znajduje się w wagonikach diabelskiego młyna)

The fairy/ cowboy/ noisy/ quiet wheel goes round and round!

Round and round, round and round!
The fairy/ cowboy/ noisy/ quiet wheel goes round and round!

At the carnival!