Kwiecień

I. W gospodarstwie 

- wzbogacenie słownictwa nt. życia na wsi 

- kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie określonej liczby elementów 

- ćwiczenie mięśni narządów mowy przy powtarzaniu zgłosek 

- zapoznanie z ptactwem domowym 

- utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt domowych 

- rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę wiersza na pamięć 

- utrwalenie nazw zwierząt i ich mieszkań 

- zapoznanie z produktami pochodzenia mlecznego 

- zapoznanie z korzyściami wynikającymi z hodowli krów 

- utrwalenie położenia przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za, obok 

II. Bajki i baśnie 

- rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami 

- wdrażanie do szanowanie książek, jako cennego źródła wiedzy 

- rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów oraz pamięci 

- wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcia: autor, ilustrator, wydawca, drukarnia, dystrybucja, księgarnia, 

- rozwijanie zainteresowań dzieci książką, jako źródłem wiedzy 

- rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie  wypowiedzi ruchowej  i artystycznej: muzycznej, plastycznej. 

- nabywanie nowych doświadczeń plastycznych i muzycznych poprzez stosowanie nietypowych materiałów do prac plastycznych, wykonywanie rekwizytów do piosenek i wierszy, granie na nietypowych instrumentach, słuchanie symfonicznej muzyki ilustracyjnej do znanych bajek i baśni  

- wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka poprzez zachęcanie do  indywidualnych występów: śpiewanie piosenek, taniec, recytacja wierszy. 

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania, pracy zespołowej,  kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji poprzez zabawy z cyklu „Kodowanie na dywanie”. 

III. Dbamy o naszą planetę Ziemię!-Klimatolubne Przedszkolaki 

- zapoznanie z różnymi krajobrazami, zwrócenie uwagi na dbanie o nasze środowisko 

- zwrócenie uwagi, co sprzyja naszemu środowisku, a co nie 

- zapozna dzieci jaka jest różnica między pogodą a klimatem 

- ukazanie podstawowych przyczyn i konsekwencji zmian klimatu 

- kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji, odkodowywanie i układanie wzoru z kubków 

- zapoznanie z czego należ zrezygnować, aby oszczędzać energie 

- zwrócenie uwagi na używanie w domu żarówek energooszczędnych 

- zwrócenie uwagi na znaczeniu wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt 

- zaobserwowanie podczas eksperymentu, ile marnuje się wody, gdy kapie woda z kranu 

IV. Jestem Polakiem i Europejczykiem 

- poszerzanie wiadomości na temat Polski, jej stolicy, flagi, hymnu, miast, wsi, fauny, flory, strojów ludowych itp.,itd. 

- kształtowanie postawy patriotycznej u dzieci 

- rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowych na określony temat  

-poznawanie i rozpoznawanie różnych rodzajów muzyki: muzyka góralska, szanty, narodowa (polonez, kujawiak, oberek) , inne. 

- zaznajomienie z wyglądem flagi Unii Europejskiej 

- poznawanie charakterystycznych cech krajów Unii Europejskiej 

- poznawanie zabaw dzieci z innych krajów Unii Europejskiej 

- instrumentacja utworów F.Chopina, A,Dvoraka, B.Bartoka, J.Straussa 

- nabywanie umiejętności pokonywania trudności o charakterze umysłowym: dydaktyczne zabawy matematyczne, kodowanie na dywanie, łamigłówki, zagadki różnego typu itp., również z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

WIERSZ: „ W gospodarstwie wiejskim” Joanna Myślińska 

W gospodarstwie u mych dziadków, 

Rośnie mnóstwo pięknych kwiatków 

I zwierzątek też jest wiele: 

Pięć koników, jedno cielę, 

Cztery kurki i trzy kaczki, 

Owieczka, dwa prosiaczki. 

 

Piosenka „ Dziwna chatka” 

Stała w lesie dziwna chatka, 

Niezwykle bajkowa. 

Bo nie była murowana, 

Tylko piernikowa. 

         Ref. Daszek z marcepanu, 

                A ściany z cukierków, 

               Komin z czekolady. 

              A okna z wafelków.                  <bis> 

Kto w tym domku może mieszkać? 

Chyba Baba Jaga! 

Może się poczęstujemy,  

ale czy wypada? 

         Ref. Daszek z marcepanu, 

                A ściany z cukierków, 

                 Komin z czekolady 

                 A okna z wafelków.                  <bis> 

Nagle drzwi się otworzyły….. 

Wyszła starsza pani. 

Zamiast ciastek dała dzieciom 

Jogurt z malinami. 

         Ref. Daszek z marcepanu, 

                A ściany z cukierków, 

                 Komin z czekolady. 

                 A okna z wafelków.                  <bis> 

 

Piosenka:„Słoneczko późno dzisiaj wstało” 

Słoneczko późno dzisiaj wstało  
I w takim bardzo złym humorze,  
I świecić też mu się nie chciało,  
Bo mówi, że zimno na dworze. 

Lecz gdy piosenkę usłyszało,  
To się tak bardzo ucieszyło,  
Zza wielkiej chmury zaraz wyszło  
I nam radośnie zaświeciło. 

Słoneczko nasze, rozchmurz buzie,  
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze,  
Słoneczko nasze, rozchmurz się,  
Maszerować z tobą będzie lżej! 

 

Piosenka „Polska biało-czerwoni” 

Tu mieszkamy każdy o tym wie. 

Tu biegamy tu bawimy się. 

Tutaj śmieci nie rzucamy. 

O porządek zawsze dbamy 

I dlatego zaśpiewamy: 

             -Polska biało-czerwoni… 

Tam przedszkole a tu jest nasz dom. 

Posiejemy kolorowy klomb. 

Tu przyjaciół wszędzie mamy. 

Nigdy nie jesteśmy sami. 

I dlatego zaśpiewamy: 

                -Polska bało-czerwoni… 

Tu rośniemy a za parę lat 

Samodzielnie wyruszymy w świat! 

Ale kiedyś powrócimy… 

Stare kąty odwiedzimy… 

Wtedy sobie zanucimy: 

              -Polska biało-czerwoni…