Maj

RUCH TO ZDROWIE

· rozbudzanie zainteresowania sportem i dyscyplinami sportowymi

· wzbogacenie słownika czynnego dziecka o nazwy dyscyplin sportowych

· propagowanie zdrowego stylu życia

· uświadomienie znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia

· kształcenie poczucia humoru – ze zwróceniem uwagi, że śmiech to zdrowie

· kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej i nabywanie przekonania, że ruch służy zdrowiu

 

KRAINA MARZEŃ

· rozwijanie wyobraźni i fantazji

· wyzwalanie ekspresji słownej, ruchowej i wokalnej

· poznawanie nowych, wartościowych bajek i utworów literackich

· rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnym materiałem plastycznym

· nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

· ćwiczenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi

· nabywanie umiejętności określania ciężaru przedmiotów

· rozwijanie umiejętności cięcia po linii prostej i krzywej

· rozpoznawanie brzmienia znanych instrumentów muzycznych

· nabywanie umiejętności wykonywania składanek papierowych metodą prostego origami z koła, z kwadratu i z trójkąta

· wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy integracyjne na świeżym powietrzu

 

WIEM, POTRAFIĘ, POZNAM

· wzbogacenie wiedzy o przyrodzie w najbliższym otoczeniu

· kształcenie przekonania o potrzebie szanowania i dbania o przyrodę

· zapoznanie z życiem wybranych drobnych zwierząt występujących w najbliższym otoczeniu

· nabywanie wiedzy o pożytecznej roli płazów

· zapoznanie z rozwojem żaby

· kształtowanie postawy proekologicznej

· wzbudzanie zainteresowania przyrodą, światem owadów i ich pożyteczną rolą

· kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt

 

MOI RODZICE

· wzmacnianie więzi rodzinnych

· utrwalenie nazw członków rodziny i powinowactwa

· poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami

· rozwijanie logicznego myślenia

· rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: więcej, mniej, tyle samo

· rozpoznawanie zawodów po opisie słownym

· odzwierciedlanie ruchem oraz grą na instrumencie tempa, wartości rytmicznych, metrum muzycznego i prostych tematów rytmicznych

· nabywanie umiejętności rysowania postaci człowieka

· rozwijanie pomysłowości oraz rozwijanie sprawności manualnych w trakcie tworzenia upominku poprzez dobór różnorodnych , drobnych akcesoriów do jego wykonania

· kształcenie umiejętności wykonania formy przestrzennej według własnego pomysłu, formowanie wybranego kształtu z masy

· zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami

 

WIERSZ : „RUCH TO ZDROWIE”

Zamiast siedzieć przed ekranem

I grać wiecznie w gry te same

Zmień tryb życia na sportowy

Świat się stanie kolorowy

 

Umiesz jeździć na dwóch kołach

Już wycieczka gna wesoła

Świnka dziś najszybciej jedzie

Zobacz znowu jest na przedzie.

 

Małpka fika po drabinkach

Hula hop rozkręca świnka

Ćwiczył miś, aż się zasapał

Lecz kondycji trochę złapał.

 

Warto czasem iść na basen

Lub rowerem ruszyć w trasę.

Czeka bramka, piłka, kort,

Uprawiamy razem sport.

 

WIERSZ : „BALONIK” D. GELLNER

 

Idę sobie z balonikiem. On na sznurku, ja chodnikiem.

Ja jem ciastko, a on nie je, tylko się do sznurka śmieje.

Skacze żaba z wielkim krzykiem:

- Będę tańczyć z balonikiem!

Smok się w smoczą skrobie głowę:

- Ja balonik wezmę sobie!

Mysz przebrała się w sukienkę:

- Chcę z balonem iść pod rękę!

Gdy balonik tego słuchał,

jeszcze bardziej się nadmuchał,

wrzasnął:

- Tego już za wiele! Przecież ja się nie podzielę! Mogę pęknąć,

jeśli chcecie. Lecz co wtedy mieć będziecie?

 

 

PIOSENKA: „ MY JESTEŚMY ŻABKI”

1. My jesteśmy żabki Mamy cztery łapki Skaczemy po trawie Bocian nas nie złapie

Ref: Hop, hop, hop Skaczą żabki w bok Hop, hop, hop Skaczą żabki w przód Hop, hop, hop Skaczą żabki w tył Hop, hop, hop Skaczą ile sił

2. My jesteśmy żabki Po to mamy łapki By popływać w stawie I skakać po trawie

Ref: Hop, hop, hop Skaczą żabki w bok Hop, hop, hop Skaczą żabki w przód Hop, hop, hop Skaczą żabki w tył Hop, hop, hop Skaczą ile sił / x2

 

PIOSENKA: „JAKI DZIEŃ WESOŁY”

Jaki dzień wesoły, jaki dzień radosny

Wszystko dziś się śmieje, pachną kwiaty wiosny.

Ref: Puk - puk, serce bije, równo, równiuteńko

Kocham Cię mamusiu, kocham cię mateńko.

I znów dzień pogodny, złotą nitkę splata

Wszystko znów radosne, pachną róże lata.

Ref: Puk - puk, serce bije, cicho, pomaleńku

Kocham cię tatusiu, kocham tatuleńku.

Bo te dni świąteczne, pełne są radości,

Niechaj będą zawsze w kwiatach i miłości.

Ref: Puk - puk, serca biją, puk - puk, jak tam - tamy,

Mamusiu, tatusiu, bardzo was kochamy!