Czerwiec

 

ŚWIĘTO DZIECI:

- wdrażanie do kulturalnego zachowywania się wobec siebie

- rozwijanie wyobraźni oraz pamięci logicznej, mechanicznej

- wdrażanie dzieci do poprawnego formułowania myśli i wypowiedzi

- rozwijanie umiejętności logicznego wyciągania wniosków dotyczących podanego problemu

- przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych dzieci,

- dostarczanie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia dzieckiem

- wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach

- aktywizowanie dziecięcej twórczej ekspresji ruchowej

- utrwalenie znajomości figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt

- rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się na podany temat

- rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, tempa i pamięci muzycznej

MUZYKA JEST WŚRÓD NAS:

- kształcenie umiejętności aktywnego spostrzegania, rozróżniania i rozumienia zjawisk słuchanych

- rozwijanie umiejętności ekspresyjnego łączenia ruchu z dźwiękiem

- utrwalanie znajomości brzmienia, budowy, wykorzystania poznanych do tej pory instrumentów

- poznawanie nowych instrumentów muzycznych

- rozwijanie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych

- kształcenie umiejętności odtwarzania poznanych rytmów na instrumentach perkusyjnych

- zachęcenie do słuchania utworów muzyki poważnej też poprzez uczestnictwo w zabawach

muzycznych i muzyczno-ruchowych wykorzystujących te utwory

- rozwijanie umiejętności działania zespołowego poprzez zabawy typu „nasza orkiestra”

- kształcenie słuchu, poczucia rytmu i pamięci muzycznej

- kształcenie wyobraźni twórczej i pomysłowości w poszukiwaniu rozwiązań

- rozwiązywanie zagadek słownych - rozwijanie procesów myślowych i chęci pokonywania trudności

w tej dziedzinie, wyzwalanie radości z rozwiązania zagadki

-doskonalenie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi

- kształcenie właściwej postawy wobec przyrody

- wyrabianie u dzieci nawyku poszanowania i ochrony zieleni w parkach, osiedlach i wokół

przedszkola

- kształcenie wrażliwości artystycznej

CZYM PODRÓŻUJEMY?:

- utrwalenie nazw pojazdów poruszających się po naszych drogach

- zapoznanie z różnymi pojazdami powietrznymi

- zapoznanie z ekosystemami wodnymi

- podkreślenia znaczenia środków transportu w życiu człowieka

- zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się różnymi środkami lokomocji

- rozwijanie umiejętności i nazywanie poznanych środków lokomocji

- kształcenie umiejętności pokonywania trudności o charakterze umysłowym

- utrwalenie pojęć: wolno – wolniej, prędko – prędzej

JESTEM OSTROŻNY:

- uświadomienie dzieciom niebezpiecznych sytuacji i sposobu postępowania w obliczu zagrożeń

- poznawanie bezpiecznych miejsc do zabawy oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw

- przyswajanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w kontakcie z nieznajomym psem, budowanie

prawidłowej relacji z psem i nauka zasad bezpiecznego postępowania z psami

- nabywanie wiedzy, że nie należy przyjmować prezentów od nieznajomych, nie wpuszczać ich do

domu i pod żadnym pretekstem, nie odchodzić z miejsca zabawy z obcą osobą

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego pobytu w lesie z poszanowaniem leśnego środowiska

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku w różnych środowiskach przyrodniczych: las,

wieś, morze, rzeka, góry

- utrwalanie znajomości swojego nazwiska i adresu

- nabywanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów

- usprawnianie narządów mowy

- nabywanie umiejętności wyrażania wiedzy poprzez ekspresję plastyczną i muzyczną

- rozwijanie motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

- nabywanie umiejętności rozróżniania rożnych typów muzyki np. muzyka poważna, disco, ludowa,

pop itd.

- rozwijanie zdolności muzycznych: śpiew, taniec, słuchanie muzyki

WAKACJE:

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku

- zapoznanie z nową porą roku latem

- wprowadzenie pojęcia: zabytki

- utrwalenie nazw ubrań, które zakładamy latem

- wdrażanie do bezpieczeństwa w czasie zabaw terenowych

- utrwalenie nazw ubrań, które zakładamy latem

- zapoznanie dzieci z rolą słońca

- utrwalenie nazw ubrań, które zakładamy latem

- rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem

- rozwijanie zamiłowań plastycznych

- kształcenie wrażliwości na barwę, na działanie plam

- utrwalenie umiejętności właściwego ustawiania

 

Piosenka ”Sięgaj do gwiazd”

 

Kiedy każdy smerf małym był ludkiem

To o gwiazdach marzył i śnił

Mądry Papa Smerf kładł do snu smerfy swe

I powtarzał im słowa te:

Ref.:

Sięgaj do gwiazd, mój mały

Sięgaj do gwiazd

Zdobędziesz świat, świat cały gdy przyjdzie czas

Sięgaj do gwiazd, gdy przyjdzie czas

Sięgaj do gwiazd >bis

I choćbyś szukał wciąż, i szukał bez przerwy

Nie znajdziesz nigdzie mały, uwierz nam

Przyjaciół zawsze wiernych, takich jak smerfy Takich jak smerfy

Ref.:

Sięgaj do gwiazd, mój mały……

 

Piosenka „Skaczące nutki”

Do przedszkola wpadły nutki.

wszystkie miały czarne butki,

czarne szelki i czapeczki

i skakały jak piłeczki.

Ref. Ta wysoko, tamta nisko,

ta z plecakiem, ta z walizką.

Roztańczone nutki trzy:

do, re, mii, nutki trzy.

Poprosiły o mieszkanie

w dużym czarnym fortepianie.

I biegały, i skakały

po klawiszach czarno – białych.

Ref. Ta wysoko, tamta nisko…

Nawet na leżakowaniu

przeszkadzały dzieciom w spaniu

i skakały po kocykach

w czarnych szelkach i bucikach.

Ref. Ta wysoko, tamta nisko…

 

„Bezpieczny przedszkolak”

Kiedy w domu sam zostajesz

Zapamiętaj rady te:

Obcym drzwi nie otwieraj,

Ogniem nigdy nie baw się!

Ostry nóż to nie zabawka,

W gniazdku płynie groźny prąd.

Palców nigdy tam nie wtykaj,

To jest bardzo duży błąd!

Leki, choć są kolorowe,

To zaszkodzić mogą Ci.

Chemikalia są niezdrowe

Nie połykaj nigdy ich!

Bezpieczeństwo to podstawa

Wtedy lepsza jest zabawa!

Gdy bezpiecznie bawisz się,

Twoi rodzice cieszą się!

 

„Czym podróżować” D. Kossakowska

Kiedy w podróż się wybierasz

Masz problem niemały,

Bo musisz wybierać pojazd doskonały.

Może to być szybki pociąg

Co po szynach mknie,

Podróżować możesz

Całe noce i dnie.

Kto dobry ma samochód

Niech pojedzie w góry,

Albo do stolicy

Lub też na Mazury.

W podróź można też się wybrać

Pięknym samolotem

I odbywać podróż,

Tak jak ptaki lotem.

 

Piosenka „ Rodzinna wycieczka”

 

Wyjeżdżamy na wycieczkę samochodem,

kiedy siadam w foteliku zaczynam przygodę.

Ref. Rodzinna wycieczka na czterech kółkach!

Zapinamy pasy, jedziemy na wczasy!

Droga wije się przez pola, lasy i miasteczka,

z mostu widać jak turyści płyną na łódeczkach.

Ref. Rodzinna wycieczka na czterech kółkach!

Zapinamy pasy, jedziemy na wczasy!

Na poboczu stoją znaki jazdę ułatwiają,

Dzięki nim podróżujący cel swój osiągają.

Ref. Rodzinna wycieczka na czterech kółkach!

Zapinamy pasy, jedziemy na wczasy!