Październik

TEMATYKA TYGODNIA

1. Jesień w ogrodzie

-zapoznanie z warzywami rosnącymi w ogrodzie i zachęcanie do spożywania warzyw jako źródła witamin

2. Kolory wokół nas

- wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie znajomości podstawowych kolorów

3. Co zwierzęta i ptaki robią jesienią

- poszerzanie wiadomości na temat lasu i jego mieszkańców, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

4. Wiem co jem i dlatego jestem zdrowy

- kształtowanie przekonania o konieczności spożywania warzyw i owoców jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia

 

Wiersz:

Wpadła gruszka do fartuszka,

A za gruszką dwa jabłuszka,

Lecz śliweczka wpaść nie chciała,

Bo śliweczka niedojrzała.

Piosenka: „Już opadły liście”

Już opadły liście

Wiatr wesoło gra.

 Idą dzieci i śpiewają

 Tra, la, la, la, la.

Idą dzieci i śpiewają

Tra, la, la, la, la.

 

Z liści bukiet w ręku

 Każdy z nas już ma.

Idą dzieci i śpiewają

Tra, la, la, la, la.

Idą dzieci i śpiewają

Tra, la, la, la, la.

 

Kolorowe liście

Wojtek pani da

Idą dzieci i śpiewają

 Tra, la, la, la, la.

Idą dzieci i śpiewają

 Tra, la, la, la, la.


JĘZYK ANGIELSKI

 

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Witamy się i żegnamy (Greetings), 

Nasi bohaterowie (Lilly, Max and Boo),               

Barwy tęczy (Colours of rainbow)    

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Hello!, Bye-Bye!, Max, Lilly, Boo, rainbow, yellow, orange, red, green, blue, pink, purple, green, I see…

Struktury I kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language),

Let’s make a circle/ sing a song) , Sit down, Stand up,  Look at Max, Lilly! Where is Max, Lilly? What’s your name? Go to sleep, Can you see? I see you, Here you are, Let’s …! Put (the geen/red/yellow leaves on….! Step on…, Story time! Well done / Excellent!

Piosenki:   „Move your body”,  „I can sing a rainbow”Załączniki: