Grudzień

I. TUTAJ ROSŁY PAPROCIE
Zapoznanie z pracą górnika, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
II. CO PRZYNOSI ZIMA
Kształtowanie zainteresowań przyrodniczych , zapoznanie z
charakterystycznymi cechami zimy.
III. PRĄD ELEKTRYCZNY
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń
elektrycznych, rozwijanie sprawności ruchowych.
IV. JESTEM AKTOREM
Poszerzanie wiadomości na temat zawodu aktora, rozwijanie zainteresowań
czytelniczych.
V. ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…
Zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi, kształcenie uwagi i poczucia
słuchu podczas słuchania kolęd.


Piosenka „Zima, zima, zima - pada, pada śnieg”

Zima, zima, zima - pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń.......

Zasypane pola - w śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń.......

Jaka pyszna sanna - parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytkami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń.......

Wiersz „Śniadanie bałwana” W. Zechnor

Panie bałwanie, panie bałwanie!
Co chce pan dostać dziś na śniadanie
-Proszę śnieg w płatkach, w sopelkach lody
I porcję szronu chcę dla ochłody
Panie bałwanie, zimne śniadanie
Od pani zimy wnet pan dostanie!


Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Christmas (Boże Narodzenie)

Toys (Zabawki)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Christmas tree, star, Santa Claus, presents, teddy bear, blocks, bubbles, Merry Christmas!

Zabawa ruchowo-muzyczna: “Little star”

Twinkle, twinkle little star!

Twinkle, twinkle little star!
Up, up, up, in the tree!

Up, up, up, in the tree!

Twinkle, twinkle little star!

Santa Claus is not too far.

Merry Christmas, ho, ho, ho!