Czerwiec

 

I. ŚWIĘTO DZIECI

-wyzwalanie poczucia radości i zadowolenia podczas uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Dziecka

- integrowanie środowiska rówieśniczego z różnych grup

- rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, słuchu

- zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu

II. CZYM PODRÓŻUJEMY?

- kształcenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów według określonej cechy, kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami

-zachęcanie do obserwacji ruchu ulicznego i pojazdów

- kształcenie umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów

III. LATO, LATO, CO TY NA TO?

- wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru, nastroju, uwrażliwienie na szkodliwe działania słońca

- uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka

-poszerzanie wiadomości nt. pogody i typowych zjawisk atmosferycznych

IV. WAKACJE

-zapoznanie z pojęciem ,,wakacje”

-wdrażanie do poprawnego wypowiadania się na temat wysłuchanych treści opowiadania

-kształcenie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi

-rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegawczości

- utrwalenie znajomości figur geometrycznych, rozwijanie inwencji twórczej

-zwracanie uwagi na bezpieczną zabawę

V. MUZYKA WOKÓŁ NAS

-zachęcanie do wypowiadania się na podany temat

-wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi

-rozwijanie wrażliwości muzycznej i reakcji na zmiany: tempa, dynamiki, barwę, pokonywanie trudności i wyzwalanie radości podczas udziału w zabawie

 

Piosenka: „Wesołe słoneczko”

Refren.

Wesołe słoneczko, uśmiechnięte buzie.

Klaszczemy, machamy słońce jest na górze,

klaszczemy, machamy słońce jest na górze.

I. Dzieci pytają, po co jest słońce?

Zaraz się zatem dzieci dowiecie.

Po to by lato było gorące

i żeby jasno było na świecie.

Słońce jest po to, dzieci kochane,

żeby na buziach piegi robiło,

żeby obudzić wszystkich nad ranem

i żeby ludziom zimno nie było.

Refren.

Wesołe słoneczko, uśmiechnięte buzie...

II. Czy macie jeszcze jakieś pytania

co do słoneczka, które nam świeci?

Słońce ma takie właśnie zadanie

by rozweselać na świecie dzieci.

Liściom i drzewom rosnąć pomaga,

kwiatom nadaje kolory śliczne.

Lubimy słońce prawda jest taka,

że żyć bez niego nie da się nigdzie.

 

Wierszyk:

Policzymy, co się ma:

mam dwie ręce, łokcie dwa,

dwa kolanka, nogi dwie

– wszystko pięknie zgadza się.

Dwoje uszu, oczka dwa,

no i buzię też się ma.

A ponieważ buzia je,

chciałbym buzie też mieć dwie