Przedszkole Samorządowe nr 79

"Konwaliowy Zakątek"

w Białymstoku

ul. Konwaliowa 8, 15 - 674 Białystok

Styczeń

Tematyka

  1. „Zwierzęta zimą” – rozwijanie mowy, wprowadzenie do słownika dzieci pojęć: paśnik, leśniczy,   rozwijanie aktywności słownej, kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec ptaków rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowych,  kształcenie umiejętności liczenia w zakresie 6 i posługiwania się liczebnikami porządkowymi, rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, wdrażanie do poszanowania książek, jako źródła wiedzy, poszerzanie znajomości zwierząt leśnych.

 

  1. „Moja rodzina” – rozwijanie mowy, wprowadzenie pojęcia „rodzina” oraz prawidłowe nazywanie członków rodziny, zapoznanie z pojęciem: drzewo genealogiczne, ukazanie miejsca dziecka, rodziców i dziadków w drzewie genealogicznym,  wyrabianie szacunku do dziadków, wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami, przygotowanie upominku dla Babci i Dziadka, zapoznanie dzieci z zawodem zegarmistrza i rolą kalendarza w życiu człowieka, zapoznanie ze sposobem mierzenia czasu dawniej i dziś, uświadomienie dzieciom biegu czasu na podstawie mijania pór roku, miesięcy, dni tygodnia, nauka odczytywania pełnych godzin z zegara.

 

  1. „Karnawał” - kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z tematem, ocena postępowania bohaterów bajki, zapoznanie z pojęciami: cechy pozytywne, cechy negatywne, rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi, kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce, projektowanie i wykonanie formy przestrzennej, kształcenie umiejętności odrysowywania od szablonu i dokładnego cięcia po linii.  Zabawa taneczna, konkursy, korowody, pląsy przy muzyce. Stwarzanie dobrej, radosnej atmosfery sprzyjającej integracji przedszkolaków.

 

  1. „Zabawy na śniegu” - wypowiedzi dzieci na temat właściwego zachowania się podczas zabaw zimowych, zapoznanie dzieci z miejscami, gdzie można zimą bawić się bezpiecznie, wdrażanie do prawidłowego używania liczebników od 1 – 7, budzenie zainteresowań zadaniami z treścią, rozwijanie ekspresji plastycznej dzieci , zachowanie ładu i porządku podczas pracy,  zapoznanie z postacią Stanisława Wyspiańskiego i jego dziełami malarskimi,   wprowadzenie do słownika dzieci pojęcia: pejzaż. Gry  i zabawy ruchowe na śniegu.

 

ZIMOWA WYLICZANKA     piosenka do nauki

muzyka: Wojciech Kaleta
słowa: Piotr Smoczyński

1.Idzie sobie styczeń ścieżką,
rzucił w zimę białą śnieżką.
Zdjęła zima rękawiczki,
uszczypnęła go w policzki.


Ref: Czapka ,szalik ,łyżwy ,sanki,
to są słowa wyliczanki.
Rękawiczki ,narty , mróz,
Śniegu pełen wóz!

2.Idzie styczeń na wycieczkę,
nie wie, jak przeskoczyć rzeczkę,
dziesięć minut popracował ,
most lodowy wybudował

Ref: Czapka ,szalik........


3.Usiadł styczeń koło drogi,
bo mu bardzo zmarzły nogi,
zima się ulitowała,
ciepłe buty darowała.


Wiersz do nauki

"DLA DZIADKA” -D.Gellner

 

Dziadku, Dziadku, czy to ty?
Coś na twojej głowie lśni.
To korona! Słowo daję!
Przecież znam korony z bajek!
Czy to fotel?
Ale skąd!
To nie fotel tylko tron!
I w ogóle i w szczególe
jesteś Dziadku dzisiaj królem!
Pytasz co to za zagadka?
To po prostu Święto Dziadka!

 

Język angielski

 

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Carnival (Karnawał)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

carnival; mask; fairy; cowboy; magic wand; dress; hat; badge; noisy; quiet; costume;

the wheel goes round and round; what will I be today?

Zabawa ruchowo-muzyczna: “ The Fairy Wheel”

(opowiada o tym, kto lub co znajduje się w wagonikach diabelskiego młyna)

The fairy/ cowboy/ noisy/ quiet wheel goes round and round!

Round and round, round and round!
The fairy/ cowboy/ noisy/ quiet wheel goes round and round!

At the carnival!

Piosenka: “ I Love Costumes”

What will I be today, what will I be today?

I love playing with my costume!

I’m a pirat/ I’m a doctor/ I’m a chef/ I’m an astronaut/

Imagination, imagination – I can be anything! – I’m a hairstyler!

Imagination, imagination – Life is but a dream! - I’m a bride!

What will I be today, what will I be today?

I love playing with my costume!

I’m a marmaide/ I’m a fire chief/ I’m a magician/ I’m a pilot/

Imagination, imagination – I can be anything! – I’m a cowgirl!

Imagination, imagination – Life is but a dream! - I’m a knight!

What will I be today, what will I be today?

I love playing with my costume!


góra strony