Grupa "Stokrotki"

5 - latki

rok szkolny 2022/2023

Nauczycielki: mgr Aneta Czapska, mgr Katarzyna Maras

Woźna: Marta Stasieło

Grupa pracuje od 7.00 do 17.00


 


w poprzednim roku szkolnym

Czerwiec

 Wtorek, 30 maja 2023 r. 

1. Jak żyrafa myje szyję?Maj

 Czwartek, 27 kwietnia 2023 r. 

1. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
·    Zapoznanie z miejscami użyteczności publicznej
·    poznawanie wybranych atrakcji turystycznych Europy
·    zapoznanie z wybranymi zabytkami na świecie
·    rozwijanie koncentracji uwagi
·    rozwijanie umiejętności  wypowiadania się na dany temat
·    rozwijanie sprawności manualnej
·    ilustrowanie ruchem tekstu piosenki
·    utrwalanie zwrotów grzecznościowych
·    rozwijanie sprawności fizycznej
·    bogacenie zasobu słownictwa