Innowacje

w roku szkolnym 2020/2021
 

  • "Mam w planie kodowanie" - autor Grażyna Danielczyk

Celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie oraz Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

  • "Z Bum Bum Rurkami przez świat"- autor Beata Siwicka

Przedszkolaki zapoznają się z wieloma sposobami wykorzystania Bum Bum Rurek jako akompaniamentu i jako rekwizytu podczas działań muzycznych, tanecznych i ruchowych, zorganizowanych, spontanicznych i improwizowanych, ale także skorelowanych np. z wprowadzaniem np. w szeroko pojęty świat sztuki (literatura, teatr, muzyka, cyrk itd.), w świat liter i nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej, plastycznej, przyrodniczej, innej. Bum Bum Rurkowe zabawy i nauka poprawią koordynację wzrokowo-ruchowo -słuchową, rozwiną różne formy ekspresji, wyobraźnię muzyczną oraz nauczą współpracy w grupie. Dzieci nauczą obcować się z rytmem, harmonią, melodią wykorzystując Bum Bum Rurki. 

  • "Ekologiczna podróż po Polsce" - autor Teresa Puciłowska

Poznanie piękna różnych regionów Polski. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej geograficznej, kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.

  • Język angielski - Ja to czuję! English - I can feel it! - autor Patrycja Izabela Ciborowska

Celem innowacji jest wyrażanie zrozumienia języka słyszanego poprzez czynny udział w zabawach: muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych.

 "Piękna Nasza Polska Cała" - autor Ludmiła Fabiszewska, na potrzeby
   placówki opracowała Agnieszka Katarzyna Zdanuczyk

Jego główne cele to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe.