Innowacje

 

"Savoir vivre" - autor Angelika Wróblewska

Innowacja ma na celu przede wszystkim uświadomienie dzieciom, że człowiek kulturalny potrafi właściwie postąpić w różnych sytuacjach, a przy tym obdarza szacunkiem innych. Dobre wychowanie czy życzliwość, tolerancja i uprzejmość wobec innych powinny być zakorzeniane od najwcześniejszych lat. Wczesne zaznajamianie z dobrymi manierami oraz późniejsze ich utrwalanie sprawią, iż nauczane treści staną się dla dzieci nawykiem. Dzięki temu już w późniejszych etapach będą lepiej postrzegane przez środowisko i łatwiej im będzie nawiązywać znajomości.

 

"Z Bum Bum Rurkami przez świat"- autor Beata Siwicka

Przedszkolaki zapoznają się z wieloma sposobami wykorzystania Bum Bum Rurek jako akompaniamentu i jako rekwizytu podczas działań muzycznych, tanecznych i ruchowych, zorganizowanych, spontanicznych i improwizowanych, ale także skorelowanych np. z wprowadzaniem np. w szeroko pojęty świat sztuki (literatura, teatr, muzyka, cyrk itd.), w świat liter i nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej, plastycznej, przyrodniczej, innej. Bum Bum Rurkowe zabawy i nauka poprawią koordynację wzrokowo-ruchowo -słuchową, rozwiną różne formy ekspresji, wyobraźnię muzyczną oraz nauczą współpracy w grupie. Dzieci nauczą obcować się z rytmem, harmonią, melodią wykorzystując Bum Bum Rurki. 

„Przedszkolaki w świecie kolorowych emocji” - autor Aneta Czapska

Emocje towarzyszą wszystkim ludziom na każdym etapie ich rozwoju i funkcjonowania i odgrywają znaczącą rolę w tych procesach. Pojawiają się w trakcie różnorodnych sytuacji, zarówno tych nacechowanych pozytywną jak i negatywną energią. Silne odczucia o charakterze pobudzenia pozytywnego to m. in. radość, miłość, zadowolenie, zaś odczucia charakteryzujące się pobudzeniem negatywnym to np. smutek, złość, strach, rozczarowanie. Emocje mogą być wrażane w różnorodny sposób, poprzez mowę - nazywanie ich słowem, ale również tonem, natężeniem i barwą głosu. Do słów dołącza również mimika twarzy i mowa ciała. Nie są one łatwe do opanowania i kontroli gdyż pojawiają się mimowolnie, niezależnie od nas i to właśnie szczególnie dziecku sprawiać może trudność ich rozumienie. Innowacja „Przedszkolaki w świecie kolorowych emocji” mają na calu ułatwienie dzieciom choć w pewnym stopniu rozumienie emocji zarówno swoich jak i innych ludzi.

„Przedszkole bez zabawek" - autor Monika Słuchocka

Innowacja „Przedszkole bez zabawek” jest odpowiedzią na co raz częstsze pytania rodziców „Czym zająć dziecko w domu po dniu spędzonym w przedszkolu?” Wprowadzenie tej innowacji ma na celu zwrócenie uwagi na przedmioty, które można wykorzystać powtórnie. Przyczyni się to do rozwoju dziecka w sferze manualnej. Pobudzi jego ciekawość i zainteresowanie otaczającym światem. Stworzenie tej innowacji i działania podjęte miały przekierować uwagę dzieci z zabawek ogólnodostępnych na przedmioty, z których same będą mogły stworzyć swoją wymarzoną zabawkę.

"Kodowanie w zabawie" - autor Patrycja Stankiewicz

Kodowanie łączy wiedzę z różnych obszarów nauki: technologii, inżynierii, sztuki, muzyki oraz matematyki. Zaproponowany sposób przyswajania nowych umiejętności powoduje, że z biernego odbiorcy dziecko staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych pomysłów.