Przedszkole Samorządowe nr 79

"Konwaliowy Zakątek"

w Białymstoku

ul. Konwaliowa 8, 15 - 674 Białystok

 

 

Jubileusz 25 – lecia przedszkola oraz nadanie nazwy placówce.

Dnia 9 czerwca 2015r. nasze przedszkole obchodziło Jubileusz 25 – lecia. To było niezwykłe wydarzenie dla wychowanków, pracowników, nauczycieli, rodziców i absolwentów placówki. W tym ważnym dla nas dniu, w przedszkolu gościliśmy wielu zacnych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, a bez których ta uroczystość nie mogłaby się odbyć: pan Adam Poliński – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, pani Wiesława Ćwiklińska – wicekurator, Ksiądz Grzegorz Malewicz z parafii Najświętszej Marii Panny, Ksiądz dr Bogdan Skłodowski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej Białostockiej, Ksiądz Walenty Olesiuk – proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego, pan Kazimierz Dudziński wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok, pan Tomasz Stefan Madras – Radny Miasta Białystok, pan Wojciech Janowicz – dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, pani Maria Mieszalska – Goroszkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału ZNP, pani Agnieszka Rzeszewska – Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, pani Joanna Szymańska – były dyrektor PS nr 79 w Białymstoku, byli pracownicy naszego przedszkola, Rada Rodziców PS nr 79 w Białymstoku, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych przedszkoli, żłobka i szkoły, osoby współpracujące z naszym przedszkolem.

Pani dyrektor Jadwiga Okołowicz serdecznie witając wszystkich gości podkreśliła ważność chwili i jej podniosły charakter. Czuła się ogromnie zaszczycona i wzruszona, że to właśnie jej przypadło w udziale organizowanie tego Święta. 

Podczas uroczystości głos zabrała również pani wicedyrektor  Agnieszka Dziubińska, która jest szczególnie związana z placówką pełniąc w niej funkcję wicedyrektora przez 25 lat. W swoim wystąpieniu przedstawiła historię przedszkola, poczynając od początków jego powstania. Uzupełnieniem wypowiedzi pani wicedyrektor Agnieszki Dziubińskiej, była prezentacja multimedialna przedstawiająca i przypominająca historię przedszkola od jego początków, przywołująca twarze sprzed lat, minione wydarzenia, osiągnięcia i sukcesy oraz inne ważne momenty do dnia dzisiejszego.

Ten szczególny dzień stał się również okazją do nadania nazwy naszej placówce, które aby mogło nastąpić poprzedzono wieloma działaniami, m.in.

- odbył się konkurs wśród dzieci, rodziców i pracowników placówki, w trakcie którego wyłoniono najbardziej trafną dla nas nazwę - „Konwaliowy Zakątek”, dzięki której przestaliśmy być anonimowi, naznaczeni tylko numerem,

- wykonaniem przez dzieci ciekawych prac plastycznych zawierających konwalię,

Następnie Uchwałą Rady Miasta nr VIII/89/152 z dnia 27 kwietnia 2015r. przedszkolu nadano nazwę - Przedszkole Samorządowe nr 79 w Białymstoku „Konwaliowy Zakątek”.

Pani dyrektor Jadwiga Okołowicz podkreśliła, iż uroczystość nadania nazwy jest wydarzeniem szczególnie znaczącym i jednoczącym społeczność przedszkolną, gdyż skupia ją wokół działań wychowawczych istotnych dla kształtowania dziecięcych postaw i charakterów. Znak Knowalii stał się symbolem naszego przedszkola oznaczając tym samym szczęście i pomyślność. Sprawiając, że dziecko stając się szczęśliwe czuje się bezpieczne, otwarte i pewne siebie. Zaś słowo Zakątek to symbol cichego, przytulnego i spokojnego miejsca, które staramy się stworzyć dzieciom i rodzicom w naszej placówce. Po słowach pani dyrektor, głos zabrał pan Kazimierz Dudziński – wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok, który odczytał Uchwałę Rady Miasta w sprawie nadania nazwy przedszkola i wręczył na ręce pani dyrektor Akt Nadania Nazwy Przedszkola. Po tych słowach pan Adam Poliński – Zastępca Prezydenta Miasta Białystok uroczyście przeciął wstęgę, tym samym odsłaniając tablicę przedszkola oraz ogłaszając pełną nazwę przedszkola - Przedszkole Samorządowe nr 79 w Białymstoku „Konwaliowy Zakątek”. Po czym dzieci, z należnym honorem, odśpiewały piosenkę  przedszkola pt. „Konwaliowy Zakątek”.

Pani dyrektor Jadwiga Okołowicz podziękowała gościom przybyłym na Jubileusz 25 – lecia za uświetnienie tej historycznej chwili swoją obecnością, dedykując wszystkim słowa Carroll Lewis „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym , co naprawdę warto robić”. Za ogromne zaangażowanie podziękowała również całej społeczności przedszkolnej: nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, dzieciom, rodzicom.

Zaproszeni goście wyrazili słowa uznania za dorobek i osiągniecia naszego przedszkola składając podziękowania na ręce pani dyrektor Jadwigi Okołowicz.

Głos zabrał także przewodniczący przedszkolnej Rady Rodziców - pan Marcin Orłowski, który podziękował, pani dyrektor Jadwidze Okołowicz, pani wicedyrektor Agnieszce Dziubińskiej oraz pani dyrektor Joannie Szymańskiej, a także radzie pedagogicznej za zaangażowanie w wychowanie dzieci.

Pracownicy przedszkola przyłączyli się do podziękowań, dziękując pani dyrektor Jadwidze Okołowicz za ogromne zaangażowanie i wkład w rozwój  naszej placówki.

Po tych słowach nastąpiła część artystyczna. Przedszkolaki, pod kierunkiem pań prowadzących koło teatralne w naszym przedszkolu wraz z rodzicami, przygotowały i przedstawiły przedstawienie teatralne pt. „Zamieszanie w Krainie Bajek”, które spotkało się z ogromną aprobatą publiczności i zaproszonych gości, którzy złożyli serdeczne gratulacje i wyrazy podziwu dla talentów dzieci i ich rodziców.

Zwieńczeniem uroczystości Jubileuszu 25 – lecia i nadania nazwy przedszkola była, degustacja pięknego i pysznego tortu specjalnie wykonanego na tę okazję.

Na koniec odbył się w przedszkolu Festyn dla dzieci i ich rodziców pod hasłem „ekologia”. Uczestnicy mieli możliwość wziąć udział we wspólnych tańcach, uczyli się, jak wykorzystywać odpady, jak segregować śmieci, mieli okazję uczestniczyć także w pokazie judo. Mali judocy zaprezentowali, licznie zgromadzonej publiczności, umiejętności bezpiecznego wykonywania padów, przewrotów oraz innych technik judo.

          
   

   

Piosenka "Konwaliowy Zakątek"

TO MY - Przedszkole Samorządowe nr 79 w Białymstoku „Konwaliowy Zakątek”  - od tej chwili pragniemy, aby nazwa naszego przedszkola budziła same pozytywne emocje.