Koła zainteresowań

w roku szkolnym 2020/2021


- koło przyrodniczo - ekologiczne 

- koło taneczno - muzyczne "Konwaliowe Nutki"

- koło plastyczne