Koła zainteresowań

w roku szkolnym 2021/2022

- koło teatralne

- koło taneczne

- koło kodowania

- koło tańca ludowego

- koło taneczno - muzyczne "Konwaliowe Nutki"