Wycieczka do Muzeum

Drodzy Rodzice gr. V "DELFINKI" i VI "MUSZELKI"!

13 października 2020r. zaplanowana jest wycieczka grupy VI "MUSZELKI" 
do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 10 na godzinę 12:00,
wyjazd z przedszkola autokarem o 11:30. Dzieci będą uczestniczyć
w warsztatach pt." Pocztówka z Muzeum - moja pierwsza wizyta w Muzeum".

14 października 2020r. zaplanowana jest wycieczka grupy V "DELFINKI" 
do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 10 na godzinę 9:30,
wyjazd z przedszkola autokarem o 9:00. Dzieci będą uczestniczyć
w warsztatach pt." Pocztówka z Muzeum - moja pierwsza wizyta w Muzeum".

Od poniedziałku nauczycielki zbierają po 16 zł (wstęp + autokar). Prosimy o
przekazywanie pieniędzy w kopertach (bez reszty) paniom
woźnym w szatni lub dzieciom, aby przyniosły do grupy. W uzasadnionych
przypadkach proszę udać się samemu na górę do grupy.
Kto z państwa posiada Kartę Dużej Rodziny proszony jest o jej skserowanie i
dostarczenie do grupy, gdyż może być bilet zniżkowy. Muzeum zastrzega
sobie, iż w warsztatach mają uczestniczyć dzieci zdrowe bez jakichkolwiek
objawów chorobowych oraz każde dziecko jest zobowiązane do noszenia
maseczki podczas zajęć. Jeśli nie zgadzają się państwo z tymi wytycznymi
prosimy tego dnia nie przyprowadzać dziecka do przedszkola. O
szczegółowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas zajęć można
poczytać na stronie internetowej muzeum - www.muzeum.bialystok.pl
Jeśli wycieczka spodoba się naszym przedszkolakom, przewidujemy jeszcze
kilka wyjazdów do muzeum na inne zajęcia warsztatowe.