Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w organizację Festynu Rodzinnego oraz dostarczyli wypieki na Kiermasz Ciast i fanty na Quiz Fantowy.

Dziękujemy również: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowiu i Panu Marcinowi Chrostowskiemu za udostępnienie samochodów oraz Panu Jakubowi Tulei za udostępnienie przyczepy campingowej wraz z wyposażeniem.

Dziękujemy: Klubowi Sportowemu „Lwy Białystok”, „Przedszkoliadzie” za zajęcia sportowe a „Tanecznemu Mixowi” i „Wingee” za pokaz tańców.

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w naszym festynie.

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
i wszyscy pracownicy „Konwaliowego Zakątka”Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1