Projekty


W roku szkolnym2021/2022 realizujemy projekty:
 

I. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

II. Projekt Edukacyjny „Pyszny sposób na nudę, czyli… przedszkolna książka kucharska”

Projekt edukacyjny daje możliwość pokazania dzieciom zalet świadomego odżywiania, uczy dokonywania wyborów pomiędzy tym, co zdrowe, a szkodliwym chodź smacznym. Dzieci będą uczyć się zdrowego stylu życia, zasad zdrowego odżywiania oraz kultury i nawyków higienicznych podczas spożywania posiłków. 

 Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Przedszkole bierze udział W projekcie edukacyjnym SZLACHETNIE I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ pod patronatem Wydawnictwa Edukacyjnego Eduka Kapelusz Z Kwiatami”III. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "SZLACHETNIE I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ"

Postacią przewodnią projektu jest małpka Iwona, która jest strażniczką szlachetnych zachowań, przestrzegania zasad zdrowego żywienia oraz dbania o przyrodę. W poszczególne dni będzie tłumaczyła, jak być grzecznym, jak żyć zdrowo, jak żyć w zgodzie z naturą.

Projekt składa się z trzech modułów tematycznych:

I Moduł SZLACHETNOŚĆ

II Moduł ZDROWIE

III Moduł PRZYRODA

IV. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” jest zwróceniem uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania  o środowisko w jakim żyjemy.

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od  najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest  bezpośredni kontakt z przyrodą, który jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń, doznań.  Drugi aspekt, to konkretne działanie całych rodzin na rzecz środowiska naturalnego.

V. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Emocja".

Projekt ten ma na celu kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Kształtowanie postawy empatii, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

VI. Projekt "Bajeczna księga".

Projekt czytelniczy dla nauczycieli, dzieci i rodziców z całej Polski. Ambasadorką projektu jest Ewa Stadtmuller - jedna z wielu współczesnych autorek literatury dziecięcej. Przez cały czas trwania projektu dzieci będą tworzyć swoją grupową książkę. Treść książki oraz ilustracje stworzone zostaną nie tylko przez dzieci i nauczyciela, ale także przy pomocy rodziców. Celem projektu jest: promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.