Specjaliści

 

pedagog specjalny - mgr Kamila Połonowska, mail: kpolonowska@ps79.bialystok.pl

logopeda - mgr Beata Polak, mail: bpolak@ps79.bialystok.pl

psycholog - mgr Miranda Truchta - Białasiewicz, mail: mtruchta@ps79.bialystok.pl

terapeuta pedagogiczny - mgr Julia Kinga Gardocka, mail: jgardocka@ps79.bialystok.pl

 

Grafik pracy specjalistów w roku szkolnym 2023/2024

 

Dni tygodnia

Specjaliści

Poniedziałek

7.30 – 16.30 – psycholog – Miranda Truchta - Białasiewicz

Wtorek

8.30 – 16.00 - pedagog specjalny – Kamila Połonowska

Środa

8.00 – 16.00 - logopeda – Beata Polak

8.30 – 11.30 – terapeuta pedagogiczny -  Julia Kinga Gardocka

Czwartek

8.30 – 10.00 - pedagog specjalny – Kamila Połonowska

11.30 – 15.30 – terapeuta pedagogiczny -  Julia Kinga Gardocka