Grudzień

I. „Dawno, dawno temu…”

· rozwijanie percepcji słuchowej, wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

· wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,

· zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,

· odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,

· poznawanie wybranych zwierząt prehistorycznych (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie,

· rozwijanie umiejętności liczenia, rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

· rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

II. „Zbliżają się święta”

· utrwalenie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

· rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

· doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

· zapoznanie z treścią inscenizacji,

· usprawnianie techniki liczenia w zakresie 8,

· doskonalenie sprawności manualnej

· ćwiczenia grafomotoryczne,

· rysowanie szlaczków falistych

III. „Święta, święta…”

· zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia

· zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną,

· nauka wiersza Barbary Lewandowskiej Zanim przyjdzie Gwiazdka.

· zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią, dzielenie się spostrzeżeniami,

· zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0,

IV. „Witamy Nowy Rok”

· posługiwanie się nazwami miesięcy,

· poszerzenie wiedzy na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,

· zapoznanie z przysłowiami związanym z Nowym Rokiem

· doskonalenie celności rzutów,

· doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

 

WIERSZ DO NAUKI

Barbara Lewandowska „Zanim przyjdzie Gwiazdka”.

Jeszcze w lesie szumią świerki

Kołysanki swoje,

A ja już mam kłopot wielki,

Czym drzewo ustroje.

Otoczone było w lesie

Świergotliwym gwarem….

Więc ja na nim też zawieszę

Śmiesznych ptaszków parę.

Z waty będzie biały zając

I ruda wiewiórka.

Wśród gałązek się schowają

Ślimaki ze sznurka.

Pod wesołym muchomorem

Posadzę krasnale.

Mogą wybrać się wieczorem

z wizytą do lalek.

 

Piosenka do nauki Grająca choinka.

1. Przyniosły krasnoludki choinkę

ubraną w nutki –

Wesoło srebrem dzwoniące

jak bombki błyszczące.

Ref.: Choinka cała nam gra,

Piosenki cichutko śpiewa.

La, la, la, la, la, la, la, la,

Kolęda serca nam rozgrzewa.

2. Na szczycie gwiazda mruga,

zimowa nocka jest długa.

Usiadły wkoło śnieżynki

by słuchać choinki.

3. Kluczyki wiolinowe

przypięło drzewko jodłowe.

Łańcuszek jak pięciolinia

gałązki owija.
 

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Clothes(ubrania), colours(Kolory), Numbers 1-10 (liczby 1-10),

Weather (pogoda).

 

Kluczowe słownictwo: (key vocabulary: )

Orange; green; brown; white; black; T-shirt; shorts; jacket; trousers; numbers 1-10;

It’s hot and sunny! It’s freezing! I’m wearing...

 

Struktury i kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language)

What’s the weather like? Move (around the room/from side to side/like this); What are you wearing?; What shall we wear?; If you’re wearing... (a jacket/socks/...), stand by me/jump/turn around!

Point to... (the socks); Find ... (all the shoes); Put the sticker; Pick up (the dress)! What is he/she wearing?; What are they wearing?; Who/What is there in the picture?; How many... (hats) are there?; Count.
 

PIOSENKI: What are you wearing today?

 

It’s hot and sunny hey hey,

What are you wearing today?

I’m wearing a T-shirt.

I’m wearing shoes.

It’s freezing hey hey,

What are you wearing today?

I’m wearing trousers.

I’m wearing socks.

It’s hot and sunnyhey hey,

What are you wearing today?

I’m wearing a dress.

I’m wearing a dress.