Kwiecień

1. Chciałbym być sportowcem:

- Rozwijanie mowy i pamięci słuchowej,

- zapoznanie z literą „J”,

- zapoznanie z zawodem leśnika i sposobami dbania o las i środowisko,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- zapoznanie z wierszem „Nadchodzi wiosna”,

- obchody dnia marchewki, Leśnika i sportu.

 

2. Wkrótce Wielkanoc:

- Zapoznanie z literą „Ł”,

- rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

- zapoznanie z piosenką „Wiosenne Porządki”,

- wykonanie prac plastycznych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

 

3. Mali strażnicy przyrody:

- Uświadomienie konieczności dbania o lasy,

- zapoznanie z literą „Ż”,

- rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie,

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10,

ó- uświadomienie o konieczności segregowania odpadów,

- nauka słów piosenki i tańca „Ekopingwinek”,

- zapoznanie ze sposobami ochrony Ziemi oraz jej budową i wyglądem,

- Obchody Dnia Ziemi.

 

4. Jestem Polakiem i Europejczykiem:

- zapoznanie z literą „H”,

- przybliżenie charakterystycznych miejsc znajdujących się w najbliższej okolicy,

- zapoznanie z symbolami narodowymi,

- zapoznanie z Hymnem Narodowym „Mazurek Dąbrowskiego”,

- wykonanie flagi Polski,

- poznanie herbu Warszawy, nazwy miasta, jej pochodzenia i wybranych zabytków,

- Zapoznanie z Unią Europejską.

 

WIERSZ A. SUROWIEC „NADCHODZI WIOSNA”

Nadchodzi wiosna, zielona i radosna,

Do życia budzi przyrodę i ludzi,

Drzewa okrywa pękami kwiatów,

w oddali słychać wesoły śpiew ptaków.

Słońcem maluje tęczę na niebie,

By świat rozjaśnić właśnie dla Ciebie.

PIOSENKA „Ziemia to wielki podróżnik”

Trzeba powtórzyć za Kopernikiem,

Że Ziemia wielkim jest podróżnikiem.

I choć bez przerwy jest w swej podróży

Wędrówka ta jedna jej nie nudzi

 

Ziemia, Ziemia, cza cza cza,

Do podróży coś ją pcha,

Ziemia, Ziemia, cza cza hej!

W podróż z nią wyruszyć chciej!

 

A gdy tak Ziemia Słońce odwiedza,

Zmianę pór roku każdy dostrzega.

I następują wiosna i lato,

Jesień i zima, co ty na to?
 

Ziemia, Ziemia, cza cza cza,

Do podróży coś ją pcha,

Ziemia, Ziemia, cza cza hej!

W podróż z nią wyruszyć chciej!

Język angielski:

Zakres tematyczny (Topic range and scope):

Garden and gardening (Ogród i praca w ogrodzie); Family (Rodzina); Animals and insects (Zwierzęta i owady); Plant growth process (Cykl rozwojowy rośliny); Numbers 1-10 (Liczby 1-10); Colours (kolory)

Struktury i kluczowe słownictwo bierne (Structures and main receptive language):

Let’s take the lift; Eight levels up! Listen/Look at the picture carefully! Who wants to play?; Hands up! Point; Trace; Colour; Match; Draw; Tick; Check. What’s missing?; Complete... (the poster) What can it be? Come up here! Pass... (the cards) on! Sit... (down/by/me/on the stars) Repeat after me (a happy/sad/... voice)! What am I doing? Who is... (planting seeds)? Swap places! I’m... (in the garden/digging holes)! Where does it go? Pick... (one minicard) Are you... (Planting seeds)? Yes, I am/ No, I’m not! How many... (legs) are missing from the picture? Put... (this card) on... (the wall) Do you like... (playing in the garden?) Jaś/Kasia/... is (a spider/digging holes)! You are (flies/planting seeds)! Catch... ((the flies)! Sit... (at the table), please! I’m ... (a little seed/hiding deep/a flower/ so tall) It is warm. Down comes the rain. I grow! Let’s ... (make a circle) Show me/us... (the watering cans)! Open/close; Do you remember... (the actions)?

Vocabulary (słownictwo):

Mummy; daddy; grandpa; grandma; garden; digging holes; planting seeds; watering seeds; picking flowers; Can I help, too? There’s so much do to!; parrot; fly; spider; sun; warm; rain; grow; deep; up; flower; tall

A song (piosenka):

Oh, Family!

Oh, Family!

Oh, Families!

Oh, Families!

Family, family, we are a family.

Oh, families, oh, families, many kinds of families.

Some families are big.

Grandma, grandpa, sister and brother

Some families are small.

Father, mother and me

Family, family, I love my family.

Oh families,

oh, families,

many kinds of families