Grupa "Słoneczniki"

5 - latki

rok szkolny 2022/2023

Nauczycielki: p. Anna Tkaczyk, mgr Dorota Wiechnik

Woźna: Krystyna Mońko

Grupa pracuje od godz. 7.30 do 15.30 lub 16.00


 


w poprzednim roku szkolnym

Czerwiec

 Środa, 31 maja 2023 r. 

NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI
rozwijanie mowy,
kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
rozwijanie sprawności manualnej,
dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras,
porównywanie masy przedmiotów,
zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,
rozwijanie sprawności fizycznej,
kształtowanie poczucia rytmu,
rozwijanie zdolności wokalnych,
wykorzystanie w pracy surowców wtórnych,
integrowanie dzieci,
uczestniczenie w konkursach, zabawach zręcznościowych,
rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym i dzieciom.
DBAMY O PRZYRODĘ
rozwijanie mowy,
kształtowanie postaw proekologicznych,
rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
utrwalanie poznanych liter,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
rozwijanie umiejętności liczenia,
rozwijanie sprawności fizycznej,
ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
rozwijanie sprawności manualnych,
zachęcanie do segregowania śmieci,
zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej,
wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin,
zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko,
wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.
WAKACYJNE PODRÓŻE
rozwijanie mowy,
zapoznanie z kontynentami oraz z globusem – kulistym modelem Ziemi,
rozwijanie sprawności manualnej,
rozwijanie umiejętności wycinania,
rozwijanie umiejętności liczenia,
zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,
rozwijanie sprawności fizycznej,
rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
opanowanie tekstu i melodii piosenki,
poznawanie wybranych regionów Polski,
poznawanie oznak lata,
rozwijanie mowy i myślenia,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
poznawanie wybranych miejsc w Polsce.
POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS
rozwijanie mowy,
zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu,
rozwijanie sprawności manualnej,
rozwijanie umiejętności liczenia,
dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
rozwijanie sprawności fizycznej,
utrwalanie melodii i tekstu piosenki,
rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań,
dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,
poznawanie przyczyny pękania czereśni,
zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
poznawanie swoich możliwości,Maj

 Piątek, 28 kwietnia 2023 r. 

Moja ojczyzna