Projekty

I. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

 


II. Projekt Edukacyjny „Pyszny sposób na nudę, czyli… przedszkolna książka kucharska”

Projekt edukacyjny daje możliwość pokazania dzieciom zalet świadomego odżywiania, uczy dokonywania wyborów pomiędzy tym, co zdrowe, a szkodliwym chodź smacznym. Dzieci będą uczyć się zdrowego stylu życia, zasad zdrowego odżywiania oraz kultury i nawyków higienicznych podczas spożywania posiłków. 


III. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "SZLACHETNIE I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ"

Postacią przewodnią projektu jest małpka Iwona, która jest strażniczką szlachetnych zachowań, przestrzegania zasad zdrowego żywienia oraz dbania o przyrodę. W poszczególne dni będzie tłumaczyła, jak być grzecznym, jak żyć zdrowo, jak żyć w zgodzie z naturą.

Projekt składa się z trzech modułów tematycznych:

I Moduł SZLACHETNOŚĆ

II Moduł ZDROWIE

III Moduł PRZYRODA

IV. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Emocja".

Projekt ten ma na celu kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Kształtowanie postawy empatii, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

V. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Terapia ręki dla każdego”  
Projekt ogólnopolski spełniający kilka funkcji: przede wszystkim terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka, propaguje aktywności również zespołowe, dąży do współpracy, pełni funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.

 

VI.  Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Bajeczna księga" - projekt czytelniczy dla nauczycieli, dzieci i rodziców z całej Polski. Ambasadorką projektu jest Ewa Stadtmuller - jedna z wielu współczesnych autorek literatury dziecięcej. Przez cały czas trwania projektu dzieci będą tworzyć swoją grupową książkę. Treść książki oraz ilustracje stworzone zostaną nie tylko przez dzieci i nauczyciela, ale także przy pomocy rodziców. Celem projektu jest: promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci. 

VII. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” jest zwróceniem uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania  o środowisko w jakim żyjemy.

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od  najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest  bezpośredni kontakt z przyrodą, który jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń, doznań.  Drugi aspekt, to konkretne działanie całych rodzin na rzecz środowiska naturalnego.

VIII. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem" prowadzony przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser - Dudy. 

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych oraz uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.