Rekrutacja

Uwaga!

 

Rekrutacja na rok 2022/2023 została zakończona.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 przedstawiają się następująco:

1. Od 24 lutego 2022 r. – 10 marca 2022 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. do 24 marca 2022 r. do godz.12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów.

3. 29 marca 2022 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

4. do 1 kwietnia 2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia).

5. 4 kwietnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

1. od 30 maja 2022 r. do 6 czerwca 1022 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów.

3. 23 czerwca ca 2022 r. o godz. 15.00 - – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

4. do 19 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia).

5. 30 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacji oraz poradnik dla rodziców znajdą Państwo poniżej: Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów "0" - Białystok - Oficjalny Portal Miasta (www.bialystok.pl)Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1