Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 przedstawiają się następująco:

  1. 24 lutego – 5 marca 2021 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  2. do 19 marca 2021 r. do godz.12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów
  3. 24 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
  4. do 29 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)
  5. 30 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacji oraz poradnik dla rodziców znajdą Państwo poniżej:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów "0" - Białystok - Oficjalny Portal Miasta (www.bialystok.pl)