Dokumenty
 

  • Statut Przedszkola Samorządowego Nr 79 "Konwaliowy Zakątek w Białymstoku
  • Koncepcja
  • Raport ewaluacji zewnętrznej
  • Regulamin spacerów i wycieczek
  • Regulamin bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
  • Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci w przedszkolu
  • Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w przedszkolu


Załączniki: