Grupa "Delfinki"

5 - latki

rok szkolny 2020/2021

Nauczycielki: mgr Grażyna Danielczyk, mgr Bożena Szewczul

Woźna: Małgorzata Jadczyk

Grupa pracuje od godz. 8.30 do 15.30


 

Czerwiec

1. Niby tacy sami, a jednak inni - kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, rozwijanie sprawności manualnej, dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras, porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie zdolności wokalnych, wykorzystanie w pracy surowców wtórnych, integrowanie dzieciMaj

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region