Czerwiec

1. Dzieci z całego świata.

· poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu,

· akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów,

· wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,

· formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,

· rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych,

· nazywanie figur geometrycznych,

· dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, bycie empatycznym,

· rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

2. Moje podwórko.

· słuchanie znanych osób, rozpoznawanie ich po głosach,

· odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,

· zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,

· uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

· odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,

· rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

· rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

· poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi,

· zachęcanie do obserwowania przyrody,

3. Poznajemy różne zawody.

· podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,

· identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby,

· opowiadanie o tym, kim chciałoby zostać,

· rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,

· uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo- skutkowego, poznawania samego siebie,

· dzielenie się swoimi zainteresowaniami,

· rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,

· odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,

· uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

4. Wkrótce wakacje.

· mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem,

· nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,

· przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,

· śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,

· reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,

· dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji,

· rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

· poznawanie środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,

 

Wiersz do nauki „Podwórko”, Jadwigi Koczanowskiej

Na naszym podwórku

wspaniała zabawa,

jest ławka, huśtawka

i zielona trawka.

Jest piasek, łopatka

i wiele foremek,

są piłki, skakanki,

czerwony rowerek.

Tutaj się bawimy,

zapraszamy gości,

bo wspólna zabawa

to mnóstwo radości.

Piosenka do nauki – „Po łące biega lato”

1. Po łące biega lato, uwija się jak bąk Dzień dobry mówi kwiatom i pieści każdy pąk
Ref. Kto chce się z latem spotkać Niech idzie z nami tam Rumianek i stokrotka Pokażą drogę nam
2. Pomaga lato pszczołom, na kwiatach też się zna Uśmiecha się wesoło i berka z nami gra
Ref. Kto chce się z latem spotkać …
3. Gdy lato jest zmęczone, w szałasie sobie śpi I we śnie gra w zielone, bo łąka mu się śni
Ref. Kto chce się z latem spotkać …

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E

Język angielski

Zakres tematyczny (Topic range and scope):

Summer clothes (letnie ubrania); Picnic time (piknik); Holidays (wakacje); Activities (czynności); Revision (powtórzenie)

 

Kluczowe słownictwo (Key vocabulary):

Hat, sunglasses, shorts, skirts, T-shirt, sandals, apple, cheese, sandwitch, water, biscuits, orange juice, summer, sun, holidays, sea, river, swimming, riding a bike, reading, playing, jumping.

 

Struktury i kluczowe słownictwo bierne (Structures and main receptive language):

Just like me!; Look, what’s that?; Three... two... one... Stop!; Turn around and close your eyes!; Where is the...?; Pass the bag!; Take something out of the bag!; Where do they go?; March!; What do you like to do?; Draw!; Colour!


Piosenka (a song):

Happy holidays

 

We work hard, busy, busy,

We work every day,

So, well done everybody,

We can all rest and play.

 

Happy holidays - just begining,

Happy holidays - what a feeling,

Happy holidays - just begining,

Happy holidays - what a feeling now!

 

Come with us - join the party,

Come with us - join the fun.

Good times when we are together,

Celebrate everyone.