Wrzesień

1. Witaj przedszkole

- utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy

- rozpoznawanie swojego znaczka

- zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu

- rozwijanie poczucia rytmu i umuzykalnianie dzieci

- wdrażanie do zgodnej zabawy z kolegami i koleżankami

- poznanie zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym

- stworzenie kodeksu przedszkolaka

 

2. Moja droga do przedszkola

- zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania sięę po drodze i przejściu dla pieszych

- zaznajomienie się z numerem alarmowym 112

- ćwiczenie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie odgłosów różnych pojazdów

- zaznajomienie się z zawartością apteczki

- ćwiczenie spostrzegawczości

- uczestniczenie w zabawach twórczych (m. in. konstrukcyjnych i ruchowych)

- świętowanie dnia kropki

 

3. Na wsi jesienią

- klasyfikacja warzyw i owoców, utrwalanie ich nazw

- propagowanie zdrowego stylu odżywiania się

- rozwijanie kreatywności dzieci i ich spostrzegawczości oraz zainteresowania otaczającym światem

- realizacja programu edukacyjnego “Terapia ręki dla każdego” – ćwiczenie motoryki dużej

- realizacja programu edukacyjnego “Gramy zmysłami” – zabawy sensoryczne

- obchody dnia przedszkolaka

 

4. Idzie jesień... przez las, park

- gromadzenie darów jesieni w kąciku przyrody

- segregowanie żołędzi, kasztanów itp. – utrwalanie nazw drzew i ich owoców

- stworzenie ścieżki sensorycznej

- poznanie różnych gatunków grzybów

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

- realizacja programu edukacyjnego “Gramy zmysłami” – “Instrumenty jesieni” – ćwiczenie i usprawnianie słuchu oraz integracji sensorycznej

 

PIOSENKA:

JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK

Jestem sobie przedszkolaczek,

Jestem ważny, dużo znaczę,

Na bębenku marsza gram,

Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,

Razem bawić się weselej,

Bo kolegów dobrych mam,

Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,

To są nasze wspólne skarby,

Bardzo dobrze tutaj nam,

Ram tam tam, ram tam tam.

Tu jest miejsce dla każdego,

Każdy naszym jest kolegą,

Razem w grupie miło nam,

Ram tam tam, ram tam tam.

WIERSZ:

JESTEŚMY PRZEDSZKOLAKAMI

Rączki czyste mamy, grzecznie się witamy.

Zgodnie się bawimy, z nikim nie kłócimy.

Dorosłych słuchamy, po sobie sprzątamy.

Jesteśmy przedszkolakami, więc ubieramy się sami.