Styczeń

1. Zwierzęta są głodne:

- Zapoznanie z literą „s”: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

- Zapoznanie z cyfrą „7”.

- Zapoznanie z nazwami dni tygodnia.

- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

- Kształtowanie poczucia rytmu.

- Poznanie lasu i jego mieszkańców z wykorzystaniem gry dydaktycznej.

2. Zabawy na śniegu:

- Rozwijanie aktywności twórczej.

- Zapoznanie z literą „n”: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

- Poznawanie niebezpieczeństw podczas zabawy na śniegu.

- Rozwijanie sprawności fizycznej.

- Wykonanie makiety „Las i jego mieszkańcy”.

- Zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi.

- Wykonanie pracy plastycznej z okazji Dnia Bałwana.

- Nauka piosenki „Zima, zima, pada śnieg”.

3. Odwiedzili nas babcia i dziadziuś:

- Zapoznanie z literą „b”: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

- Przeliczanie z zakresie 7.

- Rozwijanie umiejętności wokalnych .

- Wykonywanie prezentu z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- Nauka wiersza „Wiersz dla babci”

4. Zima, zima...

- Zapoznanie z nazwami wybranych zawodów.

- Rozwijanie sprawności manualnej.

- Wykonanie ścieżki sensorycznej „Biała ścieżka”.

- Nauka piosenki z pokazywaniem „Jadą dzieci w saniach”.

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych i wzbogacanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego.

Wierszyki do nauki:

WIERSZ „Ptaki” B. Szelągowska

Tak, jak nikt potrafią fruwać.

Domem są im drzewa, krzaki.

Warto zimą je dokarmiać.

Jak się zwą? Wiadomo! PTAKI!

 

WIERSZ „Teatr” J. Koczanowska

Teatr to miejsce jest niezwykłe,

zaczarowana każda chwila,

kurtyna w górę się unosi

i przedstawienie rozpoczyna.

Na scenie dzieją się historie

wesołe, smutne, zagadkowe,

można do kraju baśni trafić

i poznać światy całkiem nowe.

 

Język angielski

Zakres tematyczny (Topic range and scope):

Food (Jedzenie); Prepositions of place (Przyimki miejsca); Actions (Czynności); Shopping for food (Zakupy spożywcze); Numbers 1-10 (Liczby 1-10); Winter (Zima); Body parts (Części ciała).

Struktury i kluczowe słownictwo bierne (Structures and main receptive language):

Come on; let’s take the lift with Boo!; (Five) levels up one, two....!; Where is/are?; Is he/she/it in/on/under .. (The box/....?); Put (...) on/in/under... (the box/...)?; Close your eyes, don’t peek!;

Find (...)! Dance!; Fly!; Stop!; Let’s repeat! I’m (so) hungry!; Let’s make a pizza!; Can you... (make a pizza)?; First, you..., next, you...., now, you...; Perfect! Show me (your pizzas)!; Can I have... (a bite of your pizza/ a worksheet), please?

Make groups of ... (three)!; Point to... the tomatoes!; Look at (Boo); Is there ... (any ham)?;

Are there... (any tomatoes)?; Tick it/them!; Put a cross!; What’s your favourite (food)?; Do you like... (tomatoes)?; What do you like on your pizza?; If you like... (broccoli), ... (jump)!;

Listen; Find; Point (to the right food); Who’s the first to... (put the pizza on the table)?; Catch someone who... (likes ham).

Piosenka (a song):

Snow, snow, snow, snow!

Falling down, down

Snowballs, snowballs!

On the ground, ground.

Magic, magic, 1,2,3!

I’m a snowman, look at me!

This is my head!

Eyes, ears and nose, nose.

This is my tummy!

Where are my toes, toes?

Magic, magic, 1,2,3!

I’m a snowman, look at me!