Marzec

 

1. Skąd się biorą produkty ekologiczne?:

- poznanie niskoprzetworzonych produktów ekologicznych i zachęcenie do ich rozpoznawania i spożywania,

- poznanie piramidy zdrowego odżywiania,

- wdrażanie do zdrowego stylu życia,

- wyrabianie właściwych nawyków w zakresie higieny.

2. W świecie teatru:

- Zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- zapoznanie z teatrem,

- wyrażanie uczuć i opinii dotyczących spektaklu teatralnego,

- rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- wykonanie teatrzyku cieni,

- rozwijanie orientacji przestrzennej,

- nauka piosenki „

- zapoznanie z utworami literackimi.

3. Wiosna, wiosna:

- Zapoznanie z elementami pogody występującymi w marcu,

- zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny,

- ilustrowanie piosenki ruchem,

- wykonanie pracy plastycznej na temat wiosny,

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,

- zapoznanie z rozwojem tulipana,

- poznawanie zwiastunów wiosny.

4. Nadeszła wiosna:

- Zapoznanie z literą: W- małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- poznanie roli wody jako niezbędnego składnika życia ludzi,

- kształtowanie umiejętności przewidywania i wnioskowania na podstawie obserwacji,

- rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy.

- kształtowanie wiadomości dotyczących różnych źródeł dymu i ich szkodliwości dla środowiska i zdrowia człowieka, wdrażanie do indywidualnego planowania pracy,

- rozwijanie zdolności manualnych i ruchowych,

- zapoznanie z teatrem jako miejscem rozwoju kultury i sztuki,

- wykonanie marionetek z materiałów recyklingowych.

Wiersz „Czekam na wiosnę”

K. Datkun-Czerniak

Dość mam sanek, nart i śniegu.

Chcę już w piłkę grać!

Po zielonej trawie biegać, w berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów, szarych smutnych dni.

Przybądź wiosno jak najprędzej, rozchmurz niebo mi.

Przynieś kwiaty, promień słonka,

zieleń liści, ptaków śpiew

Niech zadźwięczy pieśń skowronka.

Przybądź proszę cię!

Piosenka

„Wiosna w błękitnej sukience”

Wiosna w błękitnej sukience bierze krokusy na ręce.

Wykąpie je w rosie świeżej i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach, wiosna płynie wysoko, wiosna chodzi po drzewach, wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem niebem powoli gdzieś kroczy.

Wysyła promyki słońca i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

Nocą się skrada z kotami, chodzi własnymi drogami.

A teraz śpi już na sośnie i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…

Język angielski

 

Zakres tematyczny (Topic range and scope):

Wild animals (dzikie zwierzęta); Parts of the body(Części ciała); Animal body parts (Części ciała zwierząt); Appearance (wygląd); Emotions and feelings (uczucia i emocje); Numbers 1-10 (liczby 1-10); Colours (kolory), spring (wiosna).

Key vocabulary (słownictwo kluczowe):

Lion, parrot, monkey, kangaroo, monster, eyes, teeth, wings, tail, arms, feet, big, short, long, flowers, ladybird, tree, sun, I’ve got, Who am I? That’s me! Do you feel...(happy/sad/scared/curious)? Yes, I do! No, I don’t!.

Struktury i kluczowe słownictwo bierne (Structures and main receptive language):

Let’s take the lift!; Seven levels up! Roar like a lion! Fly like a parrot! Scratch your head like a monkey! Hop like kangaroo! Where is... (the lion)?; Where are... (the lion’s legs)? How many... (Wings) are there/has (a parrot) got? Slap (the flashcard)! What does it/he/she look like? It has (got) one head (two wings/...) - what it is? Listen/look at the picture carefully! I’ve got ... (two big wings!) Who am I? That’s me! Who wants to play? Hands up! Point! Trace; Colour: Match! Draw; Tick; Check; What’s missing? Complete... (the poster/your picture/... What can it be? Is it a monster? Who wants... (a piece of paper)? Come up here! A funny monster lives here! Stand... (on the island) Run ... (around the island) Let’s ... (catch the animals)! Don’t... (cross the line)! Join the monsters on monster island! The monsters are ... (happy/curious)! Press out ... (the nose); Show me/us how you feel. Do you feel ... (scared)? Catch the ball, if ... (you’re happy!), In spring...; It’s warm.

Piosenka (a song):

Spring is here!

Spring is here. Spring is here.

How do you think I know? I just saw a bluebird.

That is how I know. Spring is here. Spring is here.

How do you think we know? We just saw a bluebird that is how we know.

Do the bird walk and strut your thing.

Do the bird walk and flap your wings.

Do the bird walk do anything and look around for another sign of spring.