Czerwiec

1. Dzieci z całego świata.

· poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu,

· akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów,

· wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,

· formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,

· rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych,

· nazywanie figur geometrycznych,

· dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, bycie empatycznym,

· rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

2. Moje podwórko.

· słuchanie znanych osób, rozpoznawanie ich po głosach,

· odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,

· zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,

· uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

· odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,

· rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

· rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

· poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi,

· zachęcanie do obserwowania przyrody,

3.  Projekt Zabawki ekologiczne.

·kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów),

·rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią,

·zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami,

·wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko,

·rozwijanie zdolności manualnych,

·kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania przyjętych zasad,

·rozwijanie kreatywności i wyobraźni,

·rozwijanie świadomości ekologicznej,

·rozwijanie aktywności twórczej,

·poszerzanie wiedzy na temat właściwości metali,

·rozwijanie sprawności fizycznej,

·kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych,

·docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu,

·wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody,

·pobudzanie ciekawości poznawczej,

·uporządkowanie wiedzy na temat ekologii i recyklingu,

·rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i planowania.

4. Wkrótce wakacje.

· mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem,

· nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,

· przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,

· śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,

· reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,

· dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji,

· rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

· poznawanie środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,

Piosenka

„Niech żyją wakacje”

 

Niech żyją wakacje,

niech żyje pole i las i niebo,

i słońce, wolny,

swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka i kajak,

i skakanka,

będziemy grać w siatkówkę

od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce na ciemno nas opali,

w srebrzystej, bystrej rzece

będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje,

niech żyje pole

i las i niebo,

i słońce, wolny,

swobodny czas.
 

Wiersz

„Jedziemy na wakacje”

Cz. Janczarski

 

Jedziemy na wakacje

Do lasu, nad wodę.

Prosimy Ciebie, słonko

O piękną pogodę.

Jedziemy na wakacje

Nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki

Przynieś, falo, w darze.

 

Nie chowajcie się, szczyty,

Za mgłą, za obłokiem.

Jedziemy na wakacje,

Na Mazury? Może!

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,

Czekaj na nas w borze.

Język angielski

Zakres tematyczny (Topic range and scope):

Summer clothes (letnie ubrania); Picnic time (piknik); Holidays (wakacje); Activities (czynności); Revision (powtórzenie)

 

Kluczowe słownictwo (Key vocabulary):

Hat, sunglasses, shorts, skirts, T-shirt, sandals, apple, cheese, sandwitch, water, biscuits, orange juice, summer, sun, holidays, sea, river, swimming, riding a bike, reading, playing, jumping.

 

Struktury i kluczowe słownictwo bierne (Structures and main receptive language):

Just like me!; Look, what’s that?; Three... two... one... Stop!; Turn around and close your eyes!; Where is the...?; Pass the bag!; Take something out of the bag!; Where do they go?; March!; What do you like to do?; Draw!; Colour!


Piosenka (a song):

Happy holidays

 

We work hard, busy, busy,

We work every day,

So, well done everybody,

We can all rest and play.

 

Happy holidays - just begining,

Happy holidays - what a feeling,

Happy holidays - just begining,

Happy holidays - what a feeling now!

 

Come with us - join the party,

Come with us - join the fun.

Good times when we are together,

Celebrate everyone.