Czerwiec

1. „Niby tacy sami, a jednak inni” - próby nazywania swoich emocji, stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy), dzielenie się swoimi przeżyciami, oglądanie książeczek ilustrujących życie dzieci innych narodów lub wspólnot etnicznych, przyswajanie nazw określających przynależność ludzi do wspólnoty narodowej lub etnicznej, np. poznawanie strojów ludowych, akceptowanie odrębności różnych narodów, porównywanie par obrazków, wskazywanie różnic między nimi, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

2. „Wakacyjne podróże” - poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki, dostrzeganie w najbliższym otoczeniu elementów techniki (światła, pojazdów, urządzeń itp.), omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu, przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru, tworzenie kompozycji z różnych materiałów (kolaż).

3. „Pożegnania nadszedł czas” – uczestniczenie we wspólnych zabawach, określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później, rozwiązywanie prostych zagadek, powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek, skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela, uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych, nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.)

4. „Projekt Segregujemy śmieci” – wyrzucanie śmieci do kosza, przyswajanie zasad ich segregowania, poznawanie sposobów ochrony środowiska, nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.), współdecydowanie przy wyborze zabaw, materiałów do prac plastycznych, sposobie wykonywania danej czynności, uczestniczenie w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela oraz we wspólnych swobodnych zabawach, współdziałanie podczas zabaw, gier, obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska, dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów

 

Piosenki do nauki:

„Dobre wychowanie”

1. Przepraszam i dziękuję,

magiczne słowa znam

i jeszcze słowo:

proszę przypominam wam.

Ref.: Dobre wychowanie

to jest ważna sprawa,

grzeczny bądź i miły,

taka moja rada.

2. Pamiętać zawsze musisz,

gdy obiad smaczny jesz,

że mlaskać nie wypada,

dobrze o tym wiesz.

3. A kiedy z kolegami

wesoło spędzasz czas,

to możesz do zabawy

też zaprosić nas.

 

„Wakacyjne podróże”

1. Konduktorze, konduktorze,

czy zabierzesz nas

nad morze?

Ref.: Bardzo chętnie,

raz i dwa,

ale zróbcie to co ja.

2. Konduktorze, konduktorze,

każdy z tobą jechać może?

Ref.: Pokaż bilet,

raz, dwa, trzy.

Na wakacje jedziesz ty

„Lato, lato”

 

1. Fale, morskie fale

I piasek na plaży,

O letniej zabawie

Każdy przecież marzy.

Ref.: Lato, lato, lato

Dzisiaj wita nas,

Latem, latem, latem

Miło spędzasz czas.

2. Góry, nasze góry

I pachnące lasy,

Plecak zabieramy,

Jedziemy na wczasy.

3. Rzeki i jeziora

Już czekają,

Wiosła i kajaki

Nas spływ zapraszają.
 

Wierszyki do nauki:

 

„Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski

Jedziemy na wakacje do lasu,

nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko

o piękną pogodę.

Jedziemy na wakacje

nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki przynieś,

falo, w darze.

Jedziemy na wakacje

w te góry wysokie.

Nie chowajcie się,

szczyty, za mgłą, za obłokiem.

Jedziemy na wakacje Na Mazury?

Może!

Wyjrzyj z krzaków,

prawdziwku, czekaj na nas w borze!

„Lato” B. Sznurowska

Dobre wieści niesie wiatr –

Lato idzie już przez świat!

Myje kwiaty w kroplach rosy,

makiem zdobi złote kłosy,

liczy kropki dla biedronki

i opala brzuch poziomki.

Biegnij słońcu na spotkanie!

Słychać już ptaków wołanie.

Biegnij, biegnij,

bo już czas!

Czeka plaża, łąka, las...

 

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Animals’ homes (Zwierzęta i ich domy)

Actions (Czynności)

Colours (Kolory)

 

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Fish, bird, frog, tree, water, grass, swim, fly, jump, yellow, red, blue, green

 

Zwroty:

Swim like a fish!

Fly like a bird!

Jump like a frog!

What does the fish/ the bird/ the frog say?