Wrzesień

1. Co słychać w przedszkolu? Wzajemne poznawanie się, dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie. Wspólne ustalenie kodeksu przedszkolaka i podpisanie go. Odgadywanie treści książek po okładkach, wiązanie opisu słownego z odpowiednim obrazkiem. Integrowanie dzieci w grupie rówieśniczej. Zapoznanie z nazwami kącików zainteresowań oraz sposobami zabawy w nich. Zabawy z piosenką ,,Nasze przedszkole”. Ćwiczenia artykulacyjne, naśladowanie dźwięków związanych z zabawkami. Rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie orientacji przestrzennej. Poznajemy imiona koleżanek i kolegów z grupy. Rozwijanie sprawności manualnej, utrwalanie zasad zawartych w kodeksie przedszkolaka. Odgadywanie imienia dziecka po opisie słownym.

2.Jak być bezpiecznym? Utrwalanie znajomości nazwiska i adresu zamieszkania. Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości. Poznanie drogi ewakuacyjnej i miejsca zbiórki. Zapoznanie z numerami alarmowymi. Rozwijanie mowy, poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i sytuacjami, których wykorzystuje się apteczkę, rozwijanie umiejętności opisywania cech przedmiotów i przeliczania. Utrwalenie numeru alarmowego 112. Nawiązanie relacji rówieśniczych. Ćwiczenia kreatywnego myślenia. Rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym. Obserwacja roślinności w ogrodzie przedszkolnym, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.

3. Jakie są moje supermoce? Nauka na pamięć wiersza Iwony Fabiszewskiej ,,Dbam o zdrowie”. Kształtowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron, rozwijanie mowy i koncentracji uwagi. Ćwiczenia oddechowe, utrwalanie znajomości części ciała. Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała, rozwijanie umiejętności określania cech przedmiotów, poznawanych wielozmysłowo. Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji. Łączenie emotikon przedstawiających złość, strach, radość, smutek z odpowiadającymi im sytuacjami. Rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dbałości o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Dostrzeganie rytmu, wskazywanie nieprawidłowości w powtarzającym się rytmie. Zabawy teatralne zachęcające do stosowania słów grzecznościowych. Rozwijanie umiejętności liczenia. Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu uczuć, rozwijanie sprawności manualnej.

4. Co się zmienia jesienią? Poznawanie oznak jesieni. Ćwiczenia słownikowe na temat reprodukcji malarskich. Poznawanie wygładu liści klonu i kasztanowca, rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania liści ze względu na rodzaj. Doskonalenie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu. Zachęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. Wielozmysłowe poznawanie wybranych darów jesieni. Aktywne ćwiczenia słuchowe połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi. Poznawanie wybranych owoców i warzyw. Rozwiązywanie zagadek obrazkowych.

Piosenki do nauki:

,,Nasze przedszkole”-Jolanta Kucharczyk

1. Co dzień rano z moją mamą

Idę do przedszkola,

A tam na mnie już czekają

Antek Staś i Pola.

Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole,

Jest dla mnie drugim domem.

Tu się świetnie czuję, tu świetnie bawię się.

To przedszkole jest wyjątkowe.

2. A w przedszkolu moja pani

Zawsze uśmiechnięta.

I koledzy, koleżanki,

Zabawki, zajęcia.

Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole,

Jest dla mnie drugim domem.

Tu się świetnie czuję, tu świetnie bawię się.

To przedszkole jest wyjątkowe.

 

,,Numer 112” - Jolanta Kucharczyk

1. Gdy jakiś jest wypadek,

Gdy coś się komuś stanie,

Gdzie dzwonić? Wszystkie dzieci

Już wiedzą doskonale.

Ref.: Jeden, jeden, dwa

To numer sto dwanaście.

Gdy pomoc jest potrzebna,

Dzwoń pod ten numer właśnie!

2.Gdy gdzieś wybuchnie pożar

Lub kiedy jest włamanie,

Gdy powódź niszczy domy

I kiedy ktoś zasłabnie.

Ref.: Jeden, jeden, dwa

To numer sto dwanaście.

Gdy pomoc jest potrzebna,

Dzwoń pod ten numer właśnie!

3. Już wszyscy pamiętają

Ten numer alarmowy

I kiedy trzeba będzie,

Już wiedzą, gdzie zadzwonić.

Ref.: Jeden, jeden, dwa

To numer sto dwanaście.

Gdy pomoc jest potrzebna,

Dzwoń pod ten numer właśnie!

 

,,Dbam o zdrowie” Iwona Fabiszewska

Ruch to zdrowie, mówię wam.

Ja się na tym dobrze znam.

Skłony w przód, skłony w bok

I do przodu duży skok.