Styczeń

TEMATYKA:

 1. PŁYNIE CZAS
 • poznanie wartości "szacunek"  na podstawie przykładów
 • nauka wyrażania  szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie ( dzień- noc)
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • rozwijanie umiejętności słuchanie ze zrozumieniem
 • budowanie wiadomości  na temat nocy, dostrzeganie rytmu dzień-noc
 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania  różnic w wyglądzie osób w różnym wieku
 • rozwijanie  wrażliwości muzycznej  i aktywnego słuchania muzyki

     2. MŁODSI I STARSI

 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • poznanie bliskich członków rodzin dzieci ( babć i dziadków)
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie
 • poznanie pojęcia "para"
 • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary
 • poznanie zastosowania kalendarza
 • rozwijanie motoryki małej

     3. SPORT TO ZDROWIE

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie
 • poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na  śniegu
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • poznanie różnych zabaw wykorzystujących śniegowe kule
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na  śniegu

    4. DBAMY O ZDROWIE

 • poznanie wartości  "zdrowie" na przykładzie opowiadania
 • poznanie zawodu farmaceuty  i jego miejsca pracy
 • budowanie komunikatywnej wypowiedzi
 • kształcenie zachowań sprzyjających  zachowaniu zdrowia
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • propagowanie zdrowego stylu życia

 

WIERSZ

"Babcie bywają różne,
lecz każda pamięta,
że jednakowo zawsze
kochają wnuczęta.
To samo je cieszy,
to samo raduje:
nasz pocałunek, uśmiech
i słowo... Dziękuję!"

 

Kochany Dziadku – zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu jest fajnie:
i w deszczu, i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,
skromny bukiecik kwiatów darować.

 

PIOSENKA
"Moja Babcia i mój dziadek"

Moja babcia i mój dziadek

To wspaniali są dziadkowie

Dziadek mnóstwo zna zagadek

Babcia bajkę nam opowie

Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek

jakie wnukom opowiada

moja babcia i mój dziadek
Poprosimy nasza babcie

Babciu z tajemniczą miną

Opowiadaj naszą bajkę

a za każdym razem inną

Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek

 jakie wnukom opowiada

moja babcia i mój dziadek


Język angielski:

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Carnival (Karnawał)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

carnival; mask; fairy; cowboy; magic wand; dress; hat; badge; noisy; quiet;

the wheel goes round and round;

Zabawa ruchowo-muzyczna: “ The Fairy Wheel”

(opowiada o tym, kto lub co znajduje się w wagonikach diabelskiego młyna)

 

The fairy/ cowboy/ noisy/ quiet wheel goes round and round!

Round and round, round and round!
The fairy/ cowboy/ noisy/ quiet wheel goes round and round!

At the carnival!