Kwiecień

„WIOSNA”

 • poznanie nowej wartości „dociekliwość”,

 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,

 • poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,

 • rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej,

 • doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań,

 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,

 • poznawanie części ciała i nazw wybranych organów,

 • poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu,

 • poszerzanie doświadczeń przyrodniczych,

„JESTEM KULTURALNY”

 • gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły,

 • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,

 • ćwiczenie pamięci,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,

 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,

 • poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,

 • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,

 • poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie,

„ZWIERZĘTA NA WSI”

 • poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi

 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

 • poszerzanie wiadomości nt przetworów z mleka

 • poszerzenie wiedzy nt produktów odzwierzęcych

 • przezwyciężanie niechęci do potraw

 • usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodii

 • kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nim

„DBAMY O ZDROWIE”

 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

 • wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania

 • ćwiczenie motoryki małej

 • przezwyciężanie lęku przed wizytą lekarską

 • kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat; rozwijanie uwagi i słuchu

wykorzystanie własnych doświadczeń w zabawie, odgrywanie ról

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych

 • nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi

 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała

PIOSENKI I WIERSZE DO UTRWALENIA Z DZIECKIEM W DOMU

"Przyjście wiosny" Jan Brzechwa

 

Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
-Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
-Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął :-Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
-Skąd znowu –rzekła sroka-
Ja z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
-nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.

-A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.
-Nieprawda bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!

A wiosna przyszła pieszo.

Już kwiaty z nią się śpieszą,

już trawy przed nią rosną,

I szumią:- Witaj wiosno!

 

 

Wiosenna poleczka – piosenka

1. Po deszczu w ogrodzie

zielono w przyrodzie.

Stokrotce się kłania tulipan.

Jest pięknie na świecie,

gdy sad białym kwieciem

na każdej gałęzi zakwita.

Ref. Wiosenna poleczka

z promykiem słoneczka.

Z promykiem słoneczka poleczka.

Kwitnąca, zielona,

deszczykiem zroszona poleczka,

wiosenna poleczka.

2. Szmer drzew i jałowców,

skrzydlatych wędrowców

dziś puszcza radośnie zaprasza.

Las pachnie żywicą

i już nowe życie piskami się

w gniazdach ogłasza.

 

Ref. Wiosenna poleczka

z promykiem słoneczka.

Z promykiem słoneczka poleczka.

Kwitnąca, zielona,

deszczykiem zroszona poleczka,

wiosenna poleczka.

 

3. Motyle i pszczoły

w paradzie wesołej

latają pomiędzy kwiatami.

I szpak się odzywa,

że wiosna przybywa

i z nami na dłużej zostanie.

 

Ref. Wiosenna poleczka

z promykiem słoneczka.

Z promykiem słoneczka poleczka.

Kwitnąca, zielona,

deszczykiem zroszona poleczka,

wiosenna poleczka.
 

"Piękne zwyczaje" - wiersz
Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
mówi «dzień dobry», gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
szumią «dzień dobry, słonko kochane».
Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi «przepraszam», potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,
«dziękuję» — szumią trawy i zioła.
Słonko dzień cały po niebie chodzi.
«Dobranoc» mówi, kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
«dobranoc» szumią z prawa i z lewa.

„Grzeczne słówka” – piosenka
Dziękuję, przepraszam i proszę,
Trzy słówka za małe trzy grosze
I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna
Znają te słówka na pewno.
Ref.
Trzy słówka za małe trzy grosze:
Dziękuję, przepraszam i proszę.
II. To przecież niewiele kosztuje,
Gdy powiesz, uprzejmie dziękuję.
Korona ci z głowy nie spadnie na pewno.
Nawet, gdy jesteś królewną.

 

Proszę i dziękuję to są miłe słowa,

Klaszczą moje dłonie i cieszy się głowa.

Raz dwa trzy, raz dwa trzy

Cieszmy się ja i ty.

Buzia się uśmiecha od ucha do ucha,

Kiedy mnie poprosisz, to ja chętnie słucham.

Raz dwa trzy, raz dwa trzy

Słucham ja, słuchasz ty.

Wiem kiedy powiedzieć też słowo przepraszam,

Rękę ci podaję, do zgody zapraszam.

Raz dwa trzy, raz dwa trzy

Proszę ja, prosisz ty.

Te słowa są dobre i warto je umieć,

Pomogą mi siebie i ciebie rozumieć.

Raz dwa trzy, raz dwa trzy

Lubmy się ja i ty.