czerwiec 2021

Czerwiec

1. „Niby tacy sami a jednak inni” – kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, rozwijanie sprawności manualnej, dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras, porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej, wykorzystanie w pracy surowców wtórnych, integrowanie dzieci, uczestniczenie w konkursach, zabawach zręcznościowych, rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym i dzieciom.

kwiecień 2021

Maj

„Wiosenne powroty” - poznawanie nazw ptaków, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi, budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu, zapoznanie z wyglądem szpaka.