Październik

Tematyka na październik

  1. Jesienią w sadzie ( tematyka przesunięta z września) - rozpoznawanie drzew owocowych po owo­cach; wyjaśnienie zna­czenia słowa „sad”, wprowadzenie litery o– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,   rozumienie pojęć „ samogłoska, spółgłoska”, rozpoznawanie cyfr: 1 i 2
  2. Warzywa znane i lubiane - rozpoznawanie i na­zywanie wybranych warzyw za pomocą różnych zmysłów, wprowadzenie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,  wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3, rozwijanie słuchu fone­matycznego: dzielenie słów na sylaby, głoski
  3. Moja rodzina - podawanie informacji, ja­kie zawody wykonują ro­dzice, czym się zajmują, wprowadzenie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, zapoznanie z figurą geometryczną – kwa­dratem
  4. Zwierzęta domowe - poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza itp.  wprowadzenie litery e – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, pojęcia „ wyraz, zdanie” , wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 4.

Wiersz  „W spiżarni”


W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
zloty miód w słoiku.
I cebula w wiankach.
i grzyby suszone.
Są główki kapusty,
ogórki kiszone.
A gdy przyjdzie zima,
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam latem,
gdy słoik otworzę.

Piosenka  „ Idzie jesień poprzez świat"

Kwitną astry kolorowe,

liście lecą mi na głowę,
w polu kopią kartofelki, bo już czas!
Jesień wita świat, wita nas!

Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.
Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak!
Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.
Witaj, witaj wśród nas, witaj w śród nas.

W sadzie jabłka malowane

 do koszyka skaczą same.

 Babie lato plącze nitki, bo już czas!
Jesień wita świat, wita nas!

Ref.: Idzie jesień…

W lesie kwitną piękne wrzosy
Grzybki rosną w kroplach rosy.
Na wycieczkę chodzimy razem, bo już czas.
Jesień wita świat, wita nas!

Ref.: Idzie jesień…


JĘZYK ANGIELSKI

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Witamy się i żegnamy (Greetings),

Kolory (Colours)

Części twarzy ( Face)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Hello, Where are you?, red, yellow, blue, eyes, ears, nose, mouth, hair,

Struktury I kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language),

Hello!, Bye-Bye!, See you soon!, Sit down!, Stand up!, Make a circle!, Knock, knock!, Tidy up!, Help me, please!, Listen!, Can you Hear?, Is that you / me /Boo?, It’s not me / you!, Where is (yellow / red /Boo)?, Where are you?, Touch… (your nose / the red colour)!, Are you ready?

Piosenki:   „Move your body”,  „I can sing a rainbow”

Rymowanki:  „Jump, jump, turn around, touch your nose/eyes/mouth/ears