Kwiecień

I tydzień 

WIOSNA W OGRODZIE 

-Poszerzanie wiadomości nt. prac ogrodowych i narzędzi wykorzystywanych w pracach ogrodowych.  

- Poszerzanie wiadomości nt.  pielęgnacji roślin. 

-Rozwijanie percepcji wzrokowej i utrwalanie nazw warzyw. 

II tydzień 

DBAMY O ZIEMIĘ 

- Rozwijanie świadomości, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać. 

- Kształtowanie postawy szacunku roślin (niezrywanie roślin). 

III tydzień 

KLIMATOLUBNE PRZEDSZKOLAKI 

- Zapoznanie z podstawowymi przyczynami i konsekwencjami zmian klimatu. 

-Zapoznanie z właściwym i niewłaściwym używaniem urządzeń elektrycznych. 

- Poszerzanie wiadomości nt. wartości wody dla człowieka, zwierząt i roślin. 

IV tydzień 

JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM 

-Poszerzanie wiadomości nt. miejsca swojego zamieszkania. 

-Rozwijanie patriotycznej postawy. 

-Zapoznanie z symbolami narodowymi. 

 

Wiersz: 

 „Mały ekolog” Mateusz Mojsak 

Lubię dbać o środowisko, 

i wiem o nim prawie wszystko: 

gaszę światło w toalecie, 

by nie brakło go na świecie. 

Jeżdżę tylko na rowerze, 

bo to służy atmosferze, 

nie marnuję także wody, 

by świat zdrowy był i młody. 

 

„Hymn” Mazurek Dąbrowskiego 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem.