Grupa "Smerfy"

4 -, 5 - latki

rok szkolny 2020/2021

Nauczycielki: mgr Elżbieta Neczyperowicz/ Katarzyna Jakimik, mgr Teresa Puciłowska

Woźna: Marta Jolanta Chomontowska

Grupa pracuje od 7.00 do 17.00


 

Kwiecień

1. „W gospodarstwie” - zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi wyglądu zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, zapoznanie dzieci z rolą zwierząt hodowlanych w życiu człowieka, kształcenie umiejętności porównywania liczebności dwóch zbiorów, , porównywanie zbiorów równolicznych i różnolicznych, ćwiczenia ortofoniczne.Marzec

1. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”- zwiększenie świadomości dzieci i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Założenie hodowli szczypioru. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych; zapoznanie z budową i warunkami rozwoju roślin; zachęcanie do hodowli i obserwowania rozwoju roślin.Luty

Zapoznanie dzieci ze środowiskiem przyrodniczym, jakim jest Sawanna. Kształcenie wrażliwości na piękno przyrody. Rozwijanie zainteresowań dzieci dalszym otoczeniem przyrodniczym. Utrwalenie nazw zwierząt żyjących w innym środowisku przyrodniczym. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.